Inspecta utfører drone inspeksjon - Inspecta
Droneinspeksjon

Droneinspeksjon

Inspecta tilbyr sensor inspeksjon med drone med hovedtyngde innenfor tjenestesegmentene teknisk tilstand, samt sertifisering.

Vi samarbeider med selskapet Orbiton, som spesialiserer seg på industriell inspeksjon og fotoskanning vedbruk av RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems), såkalte «droner».

Sammen med Orbiton tilbyr Inspecta sømløse og integrerte løsninger for anskaffelse av teknisk data og analyse av resultatene. Som kunde vil ditt selskap få tilgang til et enda bedre teknisk underlag for det arbeidet som utføres.

Flere av våre kunder har forventninger til ny teknologi også innenfor de tradisjonelle industrisegmentene. Inspecta ønsker å være en del av denne utviklingen.

Vi operer innenfor blant annet olje og gass, infrastruktur og prosessindustri, og kan tilby tjenester som bruinspeksjon, tankinspeksjon, inspeksjon av rørganger/ledninger, rassikring etc. 

Foruten disse områdene, skreddersyr Inspecta og Orbiton inspeksjonspakker for din industri eller selskap.