Våre tjenester - En partner - mange tjenester - Inspecta
Våre tjenester

Våre tjenester

Inspecta tilbyr tjenester innen inspeksjon, testing, sertifisering, teknisk rådgivning og opplæring.

En partner - mange tjenester

Vi har ressursene og kunnskapen som skal til for å levere deg de beste tjenestene innen inspeksjon, testing, sertifisering og teknisk rådgivning. samlet fra én og samme leverandør.

Kunnskap er avgjørende for å oppnå forbedring
av sikkerhet, samtidig kan det gi økt driftstid. Økt
fokus på en god sikkerhetskultur vil på sikt kunne
føre til et større konkurransefortrinn med mer
effektiv produksjon.

Inspecta gjør din bedrift sikrere, mer effektiv og lønnsom

Kunnskap er avgjørende for å oppnå forbedring av sikkerhet, samtidig kan det gi økt driftstid. Økt fokus på en god sikkerhetskultur vil på sikt kunne føre til et større konkurransefortrinn med mer effektiv produksjon.