KTIS tar over personsertifisering - Inspecta

KTIS tar over personsertifisering

Fra 1. juni 2018 blir sertifiseringsordningen til Kiwa Inspecta (PERS 017) sammenslått med Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering (PERS 003).

Sertifikater som er utstedt av Kiwa Inspecta frem til 1. juni 2018 er gyldige til utgangsdatoen som er påført det enkelte sertifikat. Oppfølgingen av de sertifiserte blir i denne perioden foretatt av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering. Ved neste sertifikatfornyelse vil Kiwa Inspecta sertifiserte få utstedt sertifikat fra Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering.

Om ønskelig kan overføringen foretas før utgangsdatoen.

For mer informasjon om sertifiseringsordningen se HER

Siden opprettet: 30 mai 2018