2016 - Inspecta
 • 16 november 2016 - Artikkel Tankanlegg - Riktig beslutningsgrunnlag gir bedre investering

  Kiwa Inspecta tilbyr en rekke tjenester på tanker, fra kunnskap om regler, opplæring, inspeksjon og testing, til skadeutredning og materialspørsmål.

 • 11 oktober 2016 - Artikkel Asset Health i fokus

  Som ledende leverandør av kvalitetssikringstjenester ønsker Kiwa Inspecta å sette fokus på mer effektive prosesser og metoder som gir gevinster inn...

 • 04 oktober 2016 - Artikkel Ny merkevare i Norge – Kiwa

  Med ny nederlandsk eier i ryggen samles de norske selskapene Inspecta, NorKjemi og Teknologisk Institutt under én felles merkevare - Kiwa.

 • 21 september 2016 - Artikkel Inspecta bytter navn og logo

  Inspecta Norge endrer navn og logo. Fra oktober vil nytt navn være Kiwa Inspecta.

 • 09 august 2016 - Artikkel Fornyet trykkbeholderdirektiv og endrede forskrifter

  "Mer rettskaffent, tryggere og enklere" er målet for den reviderte versjonen av PED. PED er EUs direktiv for trykkpåkjent utstyr – som har vært...

 • 30 juni 2016 - Artikkel Gir deg uavhengig kontroll

  Inspecta AS har gjennom 40 år utført inspeksjon av kraner, løfteredskap, lifter, trucker, vindmøller, stillaser og annet arbeidsutstyr i...

 • 27 juni 2016 - Artikkel Genererer kritisk sprekkdrivende kraft

  CTOD (Crack Tip Opening Displacement) er en elastisk-plastisk bruddmekanisk test. Den elastisk-plastiske bruddmekanikken gjelder for duktile...

 • 01 juni 2016 - Artikkel Skaden som trengte svenskehjelp

  Skadeanalysen av en eksosmanifold utført av Inspecta førte til videre samarbeid over landegrensen og utstrakt hjelp for kunden, Dresser-Rand.

 • 23 februar 2016 - Artikkel Solid detektivarbeid ga svaret på gåten

  Da et damprør ved et stålverk plutselig sprakk, på en tilsynelatende uforklarlig måte, måtte Inspectas materialeksperter virkelig vri hjernecellene...

 • 11 februar 2016 - Artikkel Utmatting – en trussel for produksjonen

  Utmatting er den vanligste årsaken til alvorlig skade i prosessindustrien. Ved å arbeide med forebyggende målinger, overvåking og kontroll, kan man...