Inspecta risikostyring - Inspecta
Risikostyring ligger i detaljene

Risikostyring ligger i detaljene

I mer enn 30 år har Inspecta høstet erfaring innen risikostyring som viser bedrifters, til tider utfordrende, problemstillinger med å forebygge risiko.

 Det har gitt selskapet signifikat erfaring på tvers av segmenter som kjernekraft, prosessindustri og olje og gass.

- Vi møter utfordringer i en rekke bransjer. Det kan være nye prosjekter som ikke imøtekommer gjeldende myndighetskrav, og aldrende anlegg og installasjoner med begrenset dokumentasjon for å nevne noen. Myndigheter og tilsyn uttrykker sin bekymring for konsekvenser og usikkerhet, i verstefall storulykker, sier Lasse Øvreås, Managing Director i Inspecta.

Erfaring fra kjernekraft

 Mange sikter til struktur og nedbrytning når risikoelementer skal identifiseres, der begrensinger og forutsetninger ikke alltid kommer like klart fram. Inspecta har gjennomført risikostyringsevalueringer innen modernisering av kjernekraftanlegg som viste at 30 prosent av årsaken til at leveransekrav ikke ble møtt, lå i uforutsette risikoelementer.

 

- En del skyldes endringer, mangel på kompetanse og kontinuerlig oppfølging.  Noe ble neglisjert da det på papiret ikke hadde «større» innvirkning på resultatet. Da kan man selv trekke konklusjonen og si at hensiktsmessige analyseresultater er et paradoks i seg selv, sier Øvreås. 

Besparelser og effektivitet

Med dagens innsparinger er standardisering og effektivisering sentrale stikkord for å opprettholde HMS-krav ved eldre anlegg og installasjoner. Videre er det slik at mange hevder at ny teknologi skal bidra til reduksjon av risiko og økt sikkerhet.

- Vi opplever at nye produkter og metoder ikke kommer på markedet og at standardiseringsarbeidet går sakte. For å oppnå sikker drift må det utføres en systematisk tilstandskontroll med der tilhørende korreksjoner for å opprettholde sikkerhetsnivået samt tilmålt driftstid, sier Øvreås.

Smartere, ikke raskere

Kontinuerlig forbedring er et utrykk som har fått politisk rotfeste. Bedrifter skal forbedre seg og ta lærdom av erfaringer som skal være tydelig forankret i risikobildet.

- Forbedringer med målbare verdier burde være en grei sak, men risikoårsaker og effekten av disse, ligger ofte ikke nær hverandre i tid. Derfor kan det være viktig å få en uavhengig verifisering på at systemer, kompetanse og prosesser er på plass og virker etter hensikt. Løsningen er ikke alltid å løpe raskere, men smartere, sier Øvreås.

Siden opprettet: 23 feb 2015