Spektrometer (kjemisk analyse) med testing av nitrogen - Inspecta

Forbedret leveringstid

Med økt etterspørsel fra kundene, har Inspecta investert i nytt spektrometer (kjemisk analyse). Resultatet er en raskere leveranse og bedre kvalitet på tester, samt in-house testing av nitrogeninnhold.

Frem til nå har selskapet sendt prøvestykkene til underleverandører for testing av nitrogen.

- Vi er veldig fornøyd med at laben nå kan utføre dette arbeidet selv. Det gir en raskere leveranse til kunden, sier Gerhard Wiklund ved laboratoriet til Inspecta. 
Materiallaboratoriet utfører verifikasjoner av materialsertifikater ved å utføre blant annet en kjemisk analyse, i tillegg til skårslag og strekkprøving. De seneste årene har det vært større interesse i markedet for testing av nitrogen i materialer.
Som uavhengig 3. part kan laboratoriet utføre følgende oppgraderinger av sertifikater: 
På oppdragsgivers vegne verifisere resultater oppgitt i f. eks et 3.1 sertifikat utstedt av en materialleverandør.
Sammen med vårt tekniske kontrollorgan godkjenne spesifikke materialleveranser for bruk i trykkpåkjent utstyr.
Verifisere egenskaper oppgitt i et 3.1 sertifikat for materialer slik at det kan brukes i trykkpåkjent utstyr på linje med et 3.2 sertifisert materiale.
Jfr. PED guideline 7.5.
- Vi har opplevd tilfeller der sertifikatet tilsier 355-stål, mens testene viser 235-stål. I ytterste konsekvens kunne dette medført at en installasjon kollapset, dersom det ikke hadde blitt oppdaget på et tidlig tidspunkt, sier Wiklund.
Eksempler på testmaterialer; Karbon, duplex, superduplex, syrefast, rustfritt, nikkel, sink, kobber, bly og aluminium.
Fakta
Spektrometeret (kjemisk analyse) gir presis identifisering (type materiale) og analyse (innhold av elementer). Målingene utføres enkelt på en prøvebit på ca 25x25 mm. Instrumentet har et utvidet bølgelengdeområde på 130-750 nm, som dekker alle grunnstoffene.
Maskinen genererer en spektrometeranalyse (rapport), hvor %-andelen, av de enkelte elementene, angis. 

- Vi er veldig fornøyd med at laben nå kan utføre dette arbeidet selv. Det gir en raskere leveranse til kunden, sier Gerhard Wiklund ved laboratoriet til Inspecta. 

Materiallaboratoriet utfører verifikasjoner av materialsertifikater ved å utføre blant annet en kjemisk analyse, i tillegg til skårslag og strekkprøving. De seneste årene har det vært større interesse i markedet for testing av nitrogen i materialer.

Som uavhengig 3. part kan laboratoriet utføre følgende oppgraderinger av sertifikater: 

På oppdragsgivers vegne verifisere resultater oppgitt i f. eks et 3.1 sertifikat utstedt av en materialleverandør.

Sammen med vårt tekniske kontrollorgan godkjenne spesifikke materialleveranser for bruk i trykkpåkjent utstyr.

Verifisere egenskaper oppgitt i et 3.1 sertifikat for materialer slik at det kan brukes i trykkpåkjent utstyr på linje med et 3.2 sertifisert materiale.
Jfr. PED guideline 7.5.

- Vi har opplevd tilfeller der sertifikatet tilsier 355-stål, mens testene viser 235-stål. I ytterste konsekvens kunne dette medført at en installasjon kollapset, dersom det ikke hadde blitt oppdaget på et tidlig tidspunkt, sier Wiklund.

Eksempler på testmaterialer; Karbon, duplex, superduplex, syrefast, rustfritt, nikkel, sink, kobber, bly og aluminium.

Fakta

Spektrometeret (kjemisk analyse) gir presis identifisering (type materiale) og analyse (innhold av elementer). Målingene utføres enkelt på en prøvebit på ca 25x25 mm. Instrumentet har et utvidet bølgelengdeområde på 130-750 nm, som dekker alle grunnstoffene.

Maskinen genererer en spektrometeranalyse (rapport), hvor %-andelen, av de enkelte elementene, angis. 

Siden opprettet: 16 des 2015