Inspecta med oppkjøp i Polen - Inspecta

Inspecta med oppkjøp i Polen

Inspecta utvider sin virksomhet til Polen og har kjøpt testing- og evalueringsselskapet EPTSiL fra Polimex-Mostostal SA Group.

Oppkjøpet åpner for et nytt geografisk marked for Inspecta. Polens sentrale beliggenhet og EUs sjette største økonomi skaper betydelige vekstmuligheter for Inspecta og dets kunder.

EPTSiL ("Energomontaż-Północ – Technika Spawalnicza i Laboratorium" Spółka z o.o.) har spesialisert seg på ikke-destruktive og destruktive tester av sveisematerialer og ledd. Med hovedkontor i Warszawa, er selskapet lokalisert på ti steder i ulike deler av Polen og har ca. 100 ansatte.

De siste årene har EPTSiL hovedsakelig utført tjenester for andre Polimex-Mostostal selskaper, men bedriften har også eksterne kunder både i Polen og utlandet.

Med oppkjøpet fortsetter Inspecta sin strategiske ekspansjon rundt Østersjøen. Selskapet har fra før virksomheter i syv land. EPTSiL er Inspectas første oppkjøp i Polen, og danner grunnlaget for videre utvikling og vekst i landet.

Polen med sine 38 millioner innbyggere, sterke industrielle virksomheter og dyktige arbeidskraft gir betydelige vekstmuligheter for Inspecta.

I Polen utføres testing fortsatt i all hovedsak in-house i industribedriftene. I tillegg er det mindre selskaper som imøtekommer lokale behov. Kombinert med EPTSiLs ressurser og tilstedeværelse i markedet, Inspectas høykvalitets testtjenester og internasjonalt omfang vil det kunne gi en markedsledende posisjon for selskapet. Tilstedeværelse i Polen øker også vekstpotensialet innenfor andre markedsdrevne tjenester i Inspecta Group.

- Etter at landet ble medlem av EU i 2004 har Polen gradvis bygget opp sin infrastruktur, hovedsakelig med hjelp av EU-finansiering. I nær fremtid vil det også være behov for større investeringer, særlig innen energisektoren, da flere av Polens kraftverk må oppgraderes eller skiftes ut. Vi ser derfor et stort potensial i det polske markedet. Flere av våre nordiske kunder har allerede produksjonsenheter i landet, og ved oppkjøpet vil vi også kunne betjene dem ytterligere med bedre tjenester, sier Kari Aulasmaa, administrerende direktør i Inspecta Group og legger til;  

- Inspecta vil fortsatt ha et nært samarbeid med Polimex-Mostostal, og intensjonen er å bygge et langsiktig partnerskap mellom de to selskapene.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Kari Aulasmaa, Chief Executive Officer, Inspecta Group Oy
kari.aulasmaa@inspecta.com
+358 405 116 445

Maciej Stańczuk, Chief Executive Officer, Polimex-Mostostal SA konsernet maciej.stanczuk@polimex.pl
+48 22 8297593

Inspecta er markedsleder Nord-Europa innen testing, inspeksjon, teknisk rådgivning og sertifisering.

Inspecta operer i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Estland, Latvia, Litauen og Polen. Årlig omsetning var 176 M € i 2013 med mer enn 1.400 eksperter.

Polimex-Mostostal SA Group er et polsk ingeniør-og byggselskap notert på Warszawa Stock Exchange. Entreprenørselskap innen energi og kjemikalier, petrokjemi og industri.

Siden opprettet: 29 aug 2014