Inspeksjon - kombinasjon måling og analyse - Inspecta
Gir løsninger på umulige problemer

Gir løsninger på umulige problemer

Med dagens metoder hvor man kombinerer måling og analyse, får Inspecta og kunden et mye bedre bilde av skadeomfanget som ikke kunne blitt oppdaget ellers.

Det er kombinasjonen mellom dem som gir sikkert beslutningsgrunnlag og bedre resultater.

I dag er det krav til sikker drift og utfordringene er mange for å forhindre uønskede hendelser. Men de feil som er skjulte og lite synlige oppfattes ofte som umulige problemer.

- Dersom det oppstår en feil for eksempel i en kjele, vet vi at konsekvensene kan bli forholdsvis store og alvorlige dersom man ikke agerer tidsnok. I løpet av kort tid, risikerer man at kjelen må erstattes eller at bedriften ender opp med driftsstans og ikke minst flere dyre reparasjoner, sier Per Nossen,

Det er likevel mulig å forminske skadeomfanget og drive en mer forebyggende virksomhet.

- Med jevnlig kontroll og inspeksjon, vil man også kunne forhindre store kostnader i fremtiden. Har man gode rutiner for dette, vil bedriften kunne utnytte kapasiteten til tanken eller maskinen.  Kontinuerlig vedlikehold og kontroll vil forlenge levetiden, det motsatte øker risikoen for høye kostnader og driftsstans, legger Per Nossen til.

Målrettet inspeksjon

Et målrettet inspeksjonsprogram som omfatter beregninger, skadeanalyse, belastningsanalyse, sikkerhetsfaktorer og kontrollmetoder kan forlenge objektets levetid, noe som vil kunne gi positive ringvirkninger for sikkerheten på arbeidsplassen. Og det er her kombinasjonen av analyse og måling har sin store fordel.

- Den beste fremgangsmåten, for å analysere skaden og få et bilde av omfanget, samt hva som bør rettes opp for videre drift, krever både måling og analyse, sier Åge Gjellesvik, Region Manager.

- Vi gjør avanserte beregninger av spenninger og deformasjoner, kombinert med de faktiske målingene. Vi måler objektets kritiske punkter med høy presisjon og komme inn i de faktiske målingene i beregningen for analyse. Det er en enorm styrke, og vi får et fullstendig bilde av skaden som ellers ikke ville vært mulig, sier Gjellesvik.

Kan være krevende

Inspecta har hjulpet en rekke selskaper med problemer som krever både måling og avanserte beregninger og analyser.  Inspeksjon kan være krevende og i mange tilfeller kan det være behov for å sette sammen tjenester og kompetanse for å sikre riktig resultatet. Dette kan typisk være kombinasjoner av inspeksjon, testing og avanserte analyser.

- I Inspecta har vi alle disse tjenestene samlet for å sikre effektiv og enhetlig gjennomføring av inspeksjonen, avslutter Gjellesvik.

Siden opprettet: 24 aug 2014