Øst-Tech sikrer seg kontrakt på Hardangerbrua - Inspecta

Øst-Tech sikrer seg kontrakt på Hardangerbrua

Den 8.desember signerte Øst-Tech og Statens Vegvesen / Vegdirektoratetsignerte kontrakt i forbindelse med inspeksjon og verifikasjoner på bygging av Hardangerbrua.

Omfanget er betydelig og vil omfatte verifikasjonsarbeid i Norge, Kina,Vietnam, UK og Italia.
Over 14.000 tonn stål
Hardangerbrua er en tofelts hengebru med gang- og sykkelvei. Bruas hovedspenn blir 1310 meter, og totallengden blir 1380 meter.

Selve brubanen og bæringen av denne bygges i stål. Her vil det gå med 7850 tonn stål, og med et spenn på 1380 meter.

Blant de største.
Kontrakten er blant de største i Øst-Techs historie og forventes engasjere mellom 6 og 10 medarbeidere de neste 2 årene.
Oppstart januar 2010.

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/Hardangerbrua

Siden opprettet: 09 des 2009