Inspecta ekspanderer til Norge ved oppkjøp av Norsk Kjelkontroll - Inspecta

Inspecta ekspanderer til Norge ved oppkjøp av Norsk Kjelkontroll

Inspecta har 01.12.2008 kjøpt opp 100% av Norsk Kjelkontroll AS`s aksjer. Norsk Kjelkontroll er et norsk selskap med fokus på inspeksjon av trykksatt utstyr. Ved oppkjøpet av Norsk Kjelkontroll ekspanderes Inspecta til Norge og styrker sin posisjon i Europa.

Norsk Kjelkontroll har 10 ansatte og en årlig omsetning på 10,5 MNOK. Selskapets hovedkontor ligger i Kristiansand, men deres inspektører yter tjenester over hele landet. Etter overtakelsen er det lagt planer om å utvide nettverket.

Norsk Kjelkontroll har lang erfaring og god kunnskap innen området som omhandler trykksatt utstyr. Selskapet passer derfor godt inn i den stadig voksende Inspecta Group. I Norge vil vi først og fremst konsentrere oss om inspeksjon av trykksatt utstyr, men vil også senere kunne tilby testing, inspeksjon og sertifiseringstjenester for norske industrier. Sammen vil Inspecta og Norsk Kjelkontroll kunne tilby bedre tjenester for klienter i nordiske land med nye og forbedrede ressurser.

Siden opprettet: 01 des 2008