Trust & Quality - Inspecta
Trust & Quality

Trust & Quality

Markedet har stor tillit til Inspecta. Det er kundens tillit som har gjort Inspecta til markedsleder i Norden.

Kundenes sikkerhet, oppetid og lønnsomhet er alltid i fokus. Vi sørger for at kundens anlegg, utstyr, prosjekter og prosesser oppfyller alle lover og spesifikke regelverk. I mange sektorer er vi en akkreditert tredjepart med lang erfaring. Derfor kan du og dine kunder være trygge på at vi handler med uavhengighet, integritet og respekt for dine forretningsbehov.

Inspecta har arbeidet med sikkerhets- og kvalitetsproblemer i mange forskjellige bransjer i mer enn 30 år. Vår evne til å rekruttere høyt utdannede folk til våre team har i flere tiår vært en av de viktigste faktorene for vår suksess.  Vi leverer kunnskap som matcher kundenes behov. Vi kan argumentere for våre beslutninger og er ikke redde for å påpeke uoverensstemmelser når det er nødvendig. Inspecta er din sikkerhetspartner.

Vi er tillit og kvalitet