Risikobasert Inspeksjon Management (RBI) for Borealis - Inspecta
Risikobasert Inspeksjon Management (RBI) for Borealis

Risikobasert Inspeksjon Management (RBI) for Borealis

Ved Borealis` raffineri i Stenungsund arbeider man med risikobasert inspeksjon (RBI) for å vurdere risikoen for fremtidige skader. Selskapet har over flere år benyttet seg av tjenester fra Inspecta for å utføre sine inspeksjoner og arbeide systematisk med risikobevissthet.

Borealis er den eneste polyetylen produsenten i Sverige.

- Vi må jobbe forebyggende for å unngå skader og minimere avbrudd i produksjonen. Denne tilnærmingen sparer oss for mye penger og gjør det også mulig for oss å forbedre vår leveringsevne og dermed øke kundetilfredsheten, sier Pierre Billgren, inspeksjon sjef i Borealis i Stenungsund.

Samlet styringsverktøy

I 2004 ble et samarbeidsprosjekt med Inspecta lansert på Borealis raffineri, som produserer etylen og propylen. Målet var å styre forbedringsprosesser på en mer systematisk måte.

Det å innføre RBI i selskapet krevde både innsats og penger, men etter et par år var det implementert i hele i hele anlegget.

- RBI tar pulsen på hele anlegget og gjør det mulig å forutsi i stedet for å spekulere. Det fungerer som et styringsverktøy som utfører grundige analyser av alle områder i vår virksomhet, samt vurderer risiko og konsekvenser, sier Billgren.

Borealis planlegger også å gjennomføre RBI på sine svenske polyetylen anlegg også.

RBI i korte trekk

Risikobasert inspeksjon ledelses system gir rom for å prioritere og planlegge inspeksjoner. Metoden analyserer sannsynligheten for at noe skal skjer og konsekvensene dersom det skulle gjøre det. Analysen gir en oversikt over forventet slitasje og hva bedriften bør fokusere på. Med en systematisk, databasert tilnærming, blir denne informasjonen deretter brukt i daglige vedlikeholdsoperasjoner.

Inspecta har med hell brukt RBI hos bedrifter innenfor petrokjemi, pulp & paper og kjernekraftindustrien i et tiår nå.

Verdi for pengene

- Vi har investert en betydelig mengde tid, krefter og penger i å bygge opp RBI. Vi har fått en full avkastning på våre investeringer. RBI er en naturlig del av vår prosess for å skape et trygt, sikkert og kostnadseffektivt anlegg, sier Pierre Billgren fra Borealis.