Fitness for service - Inspecta

Borealis fikk hjelp med Fitness for Service

Ved hjelp av en Fitness For Service-analyse gjennomført av Inspecta, ble det bestemt at driften kunne fortsette, og at skaden kunne utbedres ved neste planlagte driftsstopp

Det ble avdekket en alvorlig korrosjonsskade på toppen av en tank under en årlig kontroll ved Borealis i Stenungssund. Siden sikkerheten alltid er viktigst, var den første reaksjonen å stoppe driften av tanken. 

– Ingen hadde drømt om at korrosjonen var så kraftig under isolasjonen (KUI) som den årlige kontrollen avdekte, sier Lars Johansson, inspektør ved Borealis.

Da korrosjonsskaden ble oppdaget, organiserte Lars Johansson en tykkelsesmåling av materialet. Det viste seg at godsets var tynnere enn den nominelle verdien Smin.

 

Driftsstans

Tanken er fylt med 40 tonn polytenplast og like mye etangass. Stoffer som ikke bør lekke ut. Borealis bestemte seg for å stoppe driften umiddelbart og reparere tanken ved hjelp av sveising.

Diskusjonene rundt skaden og konsekvensene av en ufrivillig driftsstans fortsatte på pauserommet på Borealis. Der satt også Inspectas inspeksjonsingeniør Catharina Åström, som er utplassert hos Borealis og anleggsansvarlig for LD-5. Hun lyttet til diskusjonen og foreslo en FFS-utredning.

– Jeg tenkte umiddelbart på Fitness For Service, standarden som blant annet brukes til å vurdere skadde trykktanker, og jeg tipset Lars Johansson om at han kunne la Inspecta gjennomføre en slik analyse, sier Catharina Åström.

Og slik ble det. Lars Johansson og hans kolleger satte et kryssnett over materialskaden, med en halv centimeter mellom rutene, målte godstykkelsen og fotograferte. Bildene ble sendt til Inspectas beregningsavdeling. De brukte ASME-standarden FFS API 579-1 for å vurdere skaden systematisk.

 

FFS gir grundigere analyse

Med Fitness For Service får man en grundigere analyse, og man kan gjennomføre beregninger av materialskader for trykktanker, rørledninger og annet trykksatt utstyr. Den tar hensyn til ulike skademekanismer, materialet, skadens omfang og karakter. Catharina Åström forteller:

– FFS er basert på beregninger i tre forskjellige nivåer. Normalt starter vi ved nivå 1, som består av relativt enkle beregninger, for å se om vi kan beregne skaden. Hvis den ikke blir godkjent, går vi videre til nivå 2, som innebærer litt flere formelberegninger. Hvis det ikke er tilstrekkelig, går vi til nivå 3, som ofte består av en FE-analyse.

– Ved hjelp av resultatet fra en FFS-utredning kan vi beslutte om objektet kan brukes videre, om det må repareres eller om det må byttes ut. Det betyr at vi kan se skaden fra flere perspektiver og få et bedre helhetsinntrykk av det skadde området for å kunne gjennomføre en velbegrunnet vurdering av objektets levetid og fortsatt drift, sier Catharina Åström.

Mange objekter innen industrien er produsert i henhold til ASME, noe som gjør ASME-standarden FFS-kompatibel for å vurdere muligheten for fortsatt drift og levetid.  Standarden kan også brukes på andre anlegg. PED skal alltid oppfylles.

Klarsignal for fortsatt drift

Da Inspectas bereningsingeniører var ferdige med FFS-utredningen, kunne Borealis bruke resultatet for å komme frem til konklusjonen om at tanken kunne brukes videre. Til tross for korrosjonsskaden viste den grundige analysen at godset var tykt nok.

– Det førte til at vi slapp å stoppe produksjonen i flere uker og miste verdifull tid og penger, sier Lars Johansson.

– Til høsten vil vi sveise skaden i forbindelse med planlagt vedlikehold for å gjenopprette den opprinnelige godstykkelsen.

Det er en stor fordel å kunne gjennomføre en så komplisert prosedyre som sveising i forbindelse med planlagt nedetid.

– Det blir både mer økonomisk og tidsbesparende, og ikke minst blir reparasjonen sikrere hvis vi har mulighet til å planlegge den på forhånd, sier Lars Johansson.