Historie - Inspecta
Historie

Historie

Inspectas historie begynner i 1975. For å sikre trykktanker og andre sikkerhetskritiske gjenstander opprettet den finske stat Det tekniske inspeksjonssenteret (Teknillinen tarkastuslaitos, TTL). Det samme året kom en ny lov i Sverige angående nasjonale teststeder og i 1977 dannet man Statens Anläggningsprovning i Sverige.

På 1990-tallet begynner mange land å deregulere inspeksjonsmarkedet. Statseide inspeksjonsselskaper privatiseres for å oppnå mer konkurranse. I 1995 ble monopolet på det svenske inspeksjonsmarkedet opphevet og Svensk Anläggningsprovning endret navn til SAQ Kontroll AB, senere DNV. I januar 1998 ble også det finske markedet deregulert og samtidig ble Inspecta opprettet.

I 2000 overtok Inspecta det ledende selskapet innenfor ikke-destruktiv prøving, Huber Testing Oy i Finland. Inspectas virksomhet utenfor Finland begynte i 2005 i Latvia. Sverige ble en del av gruppens virkeområde i 2006, da Inspecta overtok industridivisjonen til det Norske Veritas i Sverig, med ca 500 ansatte. Siden den gang har Inspecta vokst både organisk og ved oppkjøp i Finland, Sverige, Latvia, Estland, Norge, Danmark og Litauen.

I Norge har Inspecta vokst gjennom flere oppkjøp av Norske inspeksjon- og testselskaper.

 

2010 Inspecta Danmark
Inspecta Litauen
2009

Inspecta Norge

2007

Inspecta Estland

2006 Inspecta Sverige
2005

Inspecta Lettland

1998 Deregulering, Finland
Inspecta Finland
1995 Deregulering, Sverige
1977 Sverige dannet Statens Anläggningsprovning
1975

Finske staten grunnlegger Teknisk industrikontroll