Bærekraft - Inspecta
Bærekraft

Bærekraft

Inspeksjon, testing, teknisk konsultasjon, sertifisering og opplæring er sikkerhetsrelaterte tjenester som fører til tillit og et velfungerende samfunn. Tjenestene benyttes for å skape prosesser og produkter som vi kan bruke i vårt arbeid og i vår hverdag. Det er dette Inspecta står for – et sikkert og mer bærekraftig samfunn.

Vi samarbeider tett med våre kunder for å forbedre sikkerhet og produktivitet, ved å redusere risikoen som er forbundet til våre kundes operasjoner. Dette gjør vi ved å verifisere regelsamsvar og andre krav og ved å hjelpe kundene med å forbedre kvaliteten på deres produkter og tjenester. Vi gjør det mulig for deg å fungere på en mer pålitelig og bærekraftig måte i et tryggere miljø.

Vår oppgave er å finne det usynlige og forberede mot det uventede før en risk forvandler seg til en unødvendig utgift, feil eller ulykke. Vi vil støtte deg i dine forretninger og hjelpe samfunnet med å bli mer bærekraftig.

Vårt arbeid er ikke bare en fordel for deg og dine forretninger, men for oss alle.