Akkreditering og sertifisering - Inspecta

Akkreditering og sertifisering

Inspecta opptrer uavhengig med integritet og med full respekt for våre kunders behov.

Akkrediteringer

  • Materialaboratoriet tilfredsstiller kravene i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025
  • Kiwa Inspecta inspeksjonsorgan type A tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC  17020

Sertifiseringer

Kiwa Inspecta er sertifisert som sakkyndig virksomhet og kontroll med uavhengighetstype A for følgende områder:

  • G4: Bro-/traverskraner
  • G7: Vinsjer/spill/talje
  • G10: Hånddrevne kraner
  • RX:Alle typer løfteutstyr
  • BHX: BYGGEPLASSHEISER
  • HX: Hengestillas
  • KX:Klatrestillas for høyder over 3m

Innen EU/EØS har Kiwa Inspecta følgende utpekninger som teknisk kontrollorgan (Notified Body)

  • 2014/33/EU Lifts

Andre registreringer


Achilles JQS og Sellihca
Logo Startbank

 

Inspecta er registrert og godkjent som global kvalifisert leverandør for FMC Technologies.

Inspecta er registrert og godkjent som global kvalifisert leverandør for FMC Technologies.