Akkreditering og sertifisering

Inspecta opptrer uavhengig med integritet og med full respekt for våre kunders behov.

Akkrediteringer

 • Materialaboratoriet tilfredsstiller kravene i henhold til NS-EN ISO/IEC 17025
 • Inspecta inspeksjonsorgan type A tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC  17020
 • Sertifiseringorgan av personell tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17024

Norsk Akkreditering

Sertifiseringer

Inspecta er sertifisert som sakkyndig virksomhet og kontroll med uavhengighetstype A for følgende områder:

 • GX:Løfteinnretninger for hengende last
 • RX:Løfteredskaper
 • TX:Løfte og stablevogner for gods (truck)
 • TBX: TRALLEBANER
 • MX:Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15 kW
  BX: Utstyr fro bergingsvongner
 • BHX: BYGGEPLASSHEISER
 • PX: Personløftere
 • HX: Hengestillas
 • KX:Klatrestillas for høyder over 3m
 • SX: Studio- og scenerigger

Inspecta AS er utpekt teknisk kontrollorgan av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i hht 97/23/EF Trykksatt utsyr

Innen EU/EØS har Inspecta følgende utpekninger som teknisk kontrollorgan (Notified Body)

 • 2014/33/EU Lifts
 • 2004/22/EC Measuring Instruments Directive
 • 2006/42/EC Machinery
 • 2010/35/EU Transportable pressure equipment
 • 92/42/EEC Hot-water boilers

Andre registreringer


Achilles JQS og Sellihca
Logo Startbank

Inspecta er registrert og godkjent som global kvalifisert leverandør for FMC Technologies.
Inspecta er registrert og godkjent som global kvalifisert leverandør for FMC Technologies.