Avfallshåndtering og gjenvinning - Vær sikker på at ditt utstyr er i bra stand og sikkert å bruke - Inspecta
Renovasjon og gjenvinning

Renovasjon og gjenvinning

Inspecta leverer akkrediterte inspeksjonstjenester og sertifisert personell med lang erfaring innenfor renovasjons- og gjenvinningsbransjen. 

Det er viktig å ha godkjenninger og kontroller for å tilfredsstille minimumskravene til myndighetene. Inspeksjonene er en løsningsorientert tjeneste som imøtekommer kravene til anlegg og fasiliteter hos eiere med fokus på å forbedre drift og lønnsomhet.

Vi tilbyr forvaltning basert på en helhetlig verdistyringsløsning ved å sette fokus på kritiske områder der en risikobasert (RBI) tilnærming er hensiktsmessig for å gjøre det mulig for drifts- og vedlikeholdsansatte å bruke mer tid og krefter på kritiske områder som trenger større oppmerksomhet.