Produksjon- og verkstedsindustrien - En støtte ved høye krav og globalisering - Inspecta
Produksjon og teknikk

Produksjon og teknikk

Inspecta har eksperter innenfor testing, inspeksjon og sertifisering. Vi har lang erfaring innen prosessindustrien. 

Vi tilbyr ikke-destruktive og destruktive tester, kalibrering av produksjonsutstyr, samt kvalifisering av sveisere og sveiseprosedyrer (WPQR). Inspecta har i tillegg et toppmoderne materiallaboratorium med akkrediterte tester. 

Inspecta bistår ditt selskap innen kvalitetskontroll og -evaluering, og kan vurdere og sertifisere dine underleverandører. Vår omfattende kunnskap om regelverk og standarder hjelper deg med å holde deg oppdatert ved endringer i krav og regelverk.

Inspecta er godkjent som tredjepart og autorisert instans som kan utstede produktsertifiseringer i henhold til myndighetskrav.

Typiske tredjepartstjenester er:

  • Bevitnelse og verifikasjoner opp mot inspeksjoner og testplaner
  • Undersøkelser og vurdering av materialer, produkter, prosesser, arbeidsprosedyrer eller tjenester.
  • Overvåknings aktiviteter hos fabrikant, kontraktør og andre leverandører sine lokaler. Som skal være i samsvar med selskaps prosedyrer samt;
  • Planlegging, pre-inspeksjonsvirksomhet, post inspeksjonsvirksomhet og rapportering.
  • Avviksrapportering i henhold til selskaps prosedyrer