Olje, gass og kjemikalier - Vi sørger for at din bedrift er sikker - Inspecta
Olje, gass og kjemikalier

Olje, gass og kjemikalier

Inspecta har 30 års erfaring fra olje-, gass- og kjemikalieindustrien. Vi har kompetansensen til å minimere risiko. Det betyr mer fokus på økt sikkerhet, oppetid og miljø.

Inspecta utfører tjenester som hjelper operatørene med å sikre at driften og installasjonene er i optimal stand. Vi kan beregne gjenstående levetid på utstyret, samt finne kritiske områder ved hjelp av moderne metoder uten at det er nødvendig å stanse driften.

Vi tilbyr testing, sertifisering og risikobasert inspeksjon og deltakelse i vedlikeholds-, moderniserings- og investeringsplaner. Dette gjør det mulig for operatørene å minimere og beregne risikoen.

Som markedsleder innenfor dette området i Nord-Europa, har Inspecta de ressursene som skal til for å støtte både din daglige drift, samt prosjekter eller driftsstans for vedlikehold.

Vi leverer kvalitet og tillit

I dag er hele samfunnet avhengig av olje-, gass- og kjemikalieindustrien – det omfatter et stort område som dekker alt fra behandling av råolje til rafinerte produkter.

Sikkerhet er et nøkkelbegrep innen industrien, der fokus på holdninger og prosesser er viktig hos operatørene. Risikofylte, komplekse og investeringsintensive prosesser stiller store krav til korrekt konstruksjon, rutine og kontroll av utstyr. Det er essesielt med utdannede og erfarne medarbeidere.

I dag er bevisstheten om og behandlingen av miljøet meget viktig, der lekkasje eller skader som kan harme miljøet og bedriftens omdømme.

Det er helt avgjørende for lønnsomheten at produksjonen går som planlagt, uforutsett nedetid koster både tid og penger.

Finn ut mer

Borealis fikk hjelp med Fitness for Service

Ved hjelp av en Fitness For Service-analyse gjennomført av Inspecta, ble det bestemt at driften...

Rørinspeksjon med Long Range Ultrasonic (LRUT) for ST1

ST1s raffineri i Gøteborg hadde behov for å finne ut om et råoljerør kunne brukes i fremtiden....