Infrastruktu og bygg - Vi hjelper deg med å ta kontroll over kvaliteten - Inspecta
Infrastruktur og bygg

Infrastruktur og bygg

Kvalitet og økt fokus på sikkerhet er nøkkelfaktorer for infrastruktur og bygg. Inspecta bistår bedrifter med å inspisere og sikre sine eiendeler.

Å gjennomføre prosjekter av høy kvalitet samtidig med at man tar miljømessige hensyn, gir noen utfordringer som man bør finne optimale løsninger på.

Vi hjelper med å ta kontroll over kvaliteten

Vi kan bistår selskaper med å sikre produksjonskvaliteten. Eksempler på dette er kvalitetskontroll, -vurdering og konstruksjonsevaluering. Inspecta tilbyr videre prosjektstyring og risikoanalyser for bedre kontroll.

Inspecta utsteder produktsertifikater for infrastruktur og byggeprodukter, slik at utstyret og byggproduktene kan bli CE-merket eller kan oppfylle andre krav. Ved å sikre produktkvaliteten under produksjon og gjennom drift kan bety en reduksjon av antall feil og mangler, samt reduserte kostnader.