Energi og kraft - Inspecta
Energi og kraft

Energi og kraft

Inspecta har i flere tiår arbeidet med sikkerhet og fagkunnskap innenfor energisektoren. 

Inspecta hjelper til med å analysere utstyrets levetid og finne kritiske komponenter. Vi oppdager feil og mangler på et tidlig stadium med våre metoder og prosesser innen inspeksjon og testing. Inspecta tilbyr også support med kvalitetskontroller og oppsett av risikobasert vedlikehold, modernisering og reperasjoner.

Vi vet at energisektoren etterstreber optimal drift og tilgjengelighet for å opprettholde lønnsomheten. Inspecta har verktøyene som gjør virksomhetene i stand til å handle korrekt til rett tid.

Inspecta har lang erfaring og våre tjenester omfatter vannkraft, vindkraft, gasskraft og fjernvarme.