Eiendomsforvaltning - Inspecta

Eiendomsforvaltning

Bygg og anlegg er under stadig utvikling. Krav til kvalitet og gjennomførelse er nøkkelfaktorer for bransjen, også for Inspecta.

Å holde en eiendom og anlegg i god stand over flere tiår og samtidig sikre at vedlikehold og levedyktighet opprettholdes, krever god kjennskap hos ansvarlige eiere.

  • Er heisen trygg å bruke?
  • Finnes det farlige løfteenheter?
  • Er trykksatt utstyr sertifisert?
  • Er energibruken besparende uten at det medfører et forringet innemiljø?
  • Fungerer elektrisk og brannteknisk utstyr?
  • Fungerer ventilasjonen slik den skal?
  • Når og hvordan bør det iverksette tiltak mot radon?
  • Er vedlikeholdsplanleggingen kvalitetssikret og god nok?

Dette er bare noen av spørsmålene du må vurdere når du eier og forvalter eiendom og anlegg.

En dårlig forvaltet eiendommen vil før eller siden føre til feil og mangler som kan være svært kostbare og som igjen vil påvirke lønnsomheten, merkevaren og relasjonen til leietakere og brukere. Du og de som bruker eiendommen skal føle seg trygg på at det er forsvarlig å dra på besøk, arbeide eller bo der.

Inspecta har kunnskap og erfaring

Vi tilbyr alle myndighets- og forsikringspålagte inspeksjoner og ser til at dette utføres av en sertifisert inspektør. Inspecta Norge er en upartisk aktør med faglig integritet og dyktighet. Integritet og respekt for kunder og partnere er avgjørende for oss.

Vi hjelper deg med å skape lønnsomme, energieffektive, trygge, sunne og trivelige lokaler, bygninger og anlegg.