Latvijā būs pieejama būvkonstrukciju skrūvju savienojumu kvalitātes pārbaude

Turpinot pilnveidot pakalpojumu portfeli, kas ļauj veikt visaptverošu kvalitātes kontroli visos būvniecības posmos, vadošā inspicēšanas, testēšanas un sertificēšanas uzņēmuma Latvijā - Inspecta Latvia, speciālisti ir saņēmuši sertifikātus skrūvēto savienojumu montāžas novērtēšanai saskaņā ar Eiropā plaši pielietotu standartu. Turpmāk arī Latvijā ikviens būvdarbu veicējs un pasūtītājs varēs veikt uzticamu skrūvsavienojumu kvalitātes kontroli, lai pārliecinātos, ka tie atbilst būvprojektā un montāžas standartos izvirzītajām prasībām.

Inspecta Latvia eksperti specializētās apmācībās, atbilstoši Eiropas sertifikātam EN 1591-4:2013, ir apguvuši skrūvēto savienojumu montāžu būvniecības darbos un spiedieniekārtu sistēmās, kas darbojas paaugstinātas slodzes apstākļos. Tādējādi nodrošinot iespēju veikt skrūvsavienojumu pārbaudes dažādos savienojumu montāžas posmos. Pirms montāžas tiek pārbaudīta skrūvju, uzgriežņu, paplākšņu un atbilstošu instrumentu izvēle, kā arī pareizs saspriegšanas procedūras pielietojums un citi parametri. Savukārt skrūvju montāžas laikā tiek novērtēta savilkšanas procedūras atbilstība izvēlētajai montāžas metodei, vienlaikus pārbaudot tādus parametrus kā griezes moments un pagrieziena leņķis. Skrūvsavienojumu pārbaude ir veicama arī pēc montāžas, tomēr tā sniedz ierobežotas iespējas pārliecināties par visu prasību izpildi un ir piemērojama tikai atsevišķos gadījumos.

Kā norāda Inspecta Latvia būvinženieris Mg.Sc.ing Kaspars Zalkovskis, tad šādas pārbaudes pieejamība būvniecībā ir īpaši būtiska, jo skrūvēto konstrukciju savienojumu izturību lielā mērā nosaka tas vai to montāža ir veikta atbilstoši visām tehniskajām prasībām: “Nepietiek tikai ar atbilstošu skrūvju izvēli. Ņemot vērā, ka skrūvju savienojumi ir ļoti nozīmīgs būves elements, ir svarīgi, lai šo savienojumu montāža noritētu atbilstoši noteiktajām prasībām un darbu veiktu sertificēts speciālists. Pašlaik Vispārīgie būvnoteikumi attiecībā uz tērauda būvkonstrukcijām paredz, ka būvdarbu žurnālā jāveic atzīmes par skrūvēto savienojumu montāžu, kā arī tajā jāatzīmē informācija par montāžas darba veicēju sertifikāciju. Diemžēl šobrīd Latvijā šādu sertifikātu izsniegšana nenotiek un tāpēc šī prasība netiek ievērota, vienkārši ignorējot montāžas speciālista kvalifikācijas prasību izpildi.”

Savienojumu pārbaude var tikt veikta skrūvēm, kas saspriegtas ar griezes momenta metodi, kombinēto metodi (griezes moments un uzgriežņa pagrieziena leņķis), kā arī skrūvēm, kas saspriegtas ar DTI jeb tiešās stiepes indikācijas (Direct tension indicators) paplāksnēm. Svarīgi ņemt vērā, ka, lai veiktu pārbaudi skrūvēm, kas saspriegtas pēc kombinētās un DTI metodes, speciālistam jābūt klāt jau skrūvju montāžas brīdī. Pašlaik Inspecta Latvia piedāvā operatīvi veikt montāžas pārbaudi skrūvēm ar diametru līdz M24. Savukārt lielāku skrūvju pārbaudei ir nepieciešama papildu sagatavošanās. 

 

Kā norāda Inspecta Latvia būvinženieris Mg.Sc.ing Kaspars Zalkovskis, tad šādas pārbaudes pieejamība būvniecībā ir īpaši būtiska, jo skrūvēto konstrukciju savienojumu izturību lielā mērā nosaka tas vai to montāža ir veikta atbilstoši visām tehniskajām prasībām: “Nepietiek tikai ar atbilstošu skrūvju izvēli. Ņemot vērā, ka skrūvju savienojumi ir ļoti nozīmīgs būves elements, ir svarīgi, lai šo savienojumu montāža noritētu atbilstoši noteiktajām prasībām un darbu veiktu sertificēts speciālists. Pašlaik Vispārīgie būvnoteikumi attiecībā uz tērauda būvkonstrukcijām paredz, ka būvdarbu žurnālā jāveic atzīmes par skrūvēto savienojumu montāžu, kā arī tajā jāatzīmē informācija par montāžas darba veicēju sertifikāciju. Diemžēl šobrīd Latvijā šādu sertifikātu izsniegšana nenotiek un tāpēc šī prasība netiek ievērota, vienkārši ignorējot montāžas speciālista kvalifikācijas prasību izpildi.”

Savienojumu pārbaude var tikt veikta skrūvēm, kas saspriegtas ar griezes momenta metodi, kombinēto metodi (griezes moments un uzgriežņa pagrieziena leņķis), kā arī skrūvēm, kas saspriegtas ar DTI jeb tiešās stiepes indikācijas (Direct tension indicators) paplāksnēm. Svarīgi ņemt vērā, ka, lai veiktu pārbaudi skrūvēm, kas saspriegtas pēc kombinētās un DTI metodes, speciālistam jābūt klāt jau skrūvju montāžas brīdī. Pašlaik Inspecta Latvia piedāvā operatīvi veikt montāžas pārbaudi skrūvēm ar diametru līdz M24. Savukārt lielāku skrūvju pārbaudei ir nepieciešama papildu sagatavošanās. 

Lapa izveidota: 30 mai 2017