Inspecta Prevention notikusi vadības maiņa

Vadošā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas un tehnisko konsultāciju pakalpojumu sniedzēja Inspecta Latvia meitas uzņēmumā Inspecta Prevention notikusi vadības maiņa – turpmāk uzņēmumu vadīs līdzšinējais Inspecta Latvia Ugunsdrošības nodaļas vadītājs Aleksandrs Babra. Pārmaiņas uzņēmumā noris atbilstoši Inspecta Prevention jaunajai attīstības stratēģijai, saskaņā ar kuru būtiski tiks papildināts uzņēmuma sniegto pakalpojumu portfelis. Nodrošinot esošajiem un topošajiem klientiem arvien plašāku pakalpojumu klāstu, jau aprīlī uzņēmuma piedāvājums tiks papildināts ar ugunsdrošības pakalpojumiem.

Pildot Inspecta Latvia Ugunsdrošības nodaļas vadītāja pienākumus, Aleksandrs Babra pierādījis sevi gan kā talantīgu vadītāju, gan augsti motivētu speciālistu. Pieredzi uzkrājis, ilgus gadus strādājot par ugunsdrošības uzraudzības inspektoru un vecāko inspektoru Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Augstāko izglītību Aleksandrs Barba ieguvis Ugunsdrošības un Civilās aizsardzības koledžā, zināšanas papildinot Rīgas Tehniskajā universitātē vēlāk iegūstot ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženiera izglītību, kā arī profesionālo maģistra grādu darba drošībā. 

“Darba drošības risku izvērtēšanas un vadības pakalpojumu sektors, tāpat kā klientu pieprasījums pēc šādiem pakalpojumiem arvien turpina augt. Lai šādos apstākļos uzņēmums varētu efektīvi paplašināt esošo pakalpojumu klāstu, tam nepieciešams vadītājs ar padziļinātu izpratni par konkrētā tirgus specifiku un nākotnes izaicinājumiem, kā arī skaidru uzņēmuma attīstības vīziju. Divu gadu laikā, strādājot Inspecta Latvia, Aleksandrs Babra apliecinājis sevi kā vienu no kompetentākajiem jomas ekspertiem Latvijā, tādēļ nav šaubu, ka viņa vadībā uzņēmums ne tikai saglabās esošo pakalpojumu kvalitāti, bet arī spēs piedāvāt klientiem aktuālus un jaunus pakalpojumus,” stāsta Inspecta Latvia vadītāja Jeļena Pēkale.

Vadošā inspicēšanas, testēšanas, sertificēšanas un tehnisko konsultāciju pakalpojumu sniedzēja Inspecta Latvia meitas uzņēmums Inspecta Prevention uzņēmumiem nodrošina darba vides risku novērtēšanas un analīzes pakalpojumus. Pašlaik uzņēmuma pakalpojumu portfelī ietilpst tādi pakalpojumi kā darba vides risku identificēšana, darba vides un darba drošības risku vadības risinājumu un preventīvo pasākumu izstrāde, kā arī konsultācijas. Plānots, ka jau tuvākajā laikā uzņēmums klientiem piedāvās vēl plašāku pakalpojumu klāstu, aptverot vēl citus saistītos dažādu nozaru un specifikas pakalpojumus.

Lapa izveidota: 03 apr 2017