Inspecta Latvia jauns pakalpojums - virsmu pārklājumu kvalitātes inspekcija un testēšana

Inspecta Latvia jauns pakalpojums - virsmu pārklājumu kvalitātes inspekcija un testēšana

Lai ikviens Inspecta Latvia klients varētu pārliecināties par tā īpašumā esošo metāla konstrukciju aizsardzību pret koroziju, sākot ar 2017. gada janvāri, uzņēmums piedāvā jaunu pakalpojumu – metāla virsmu apstrādes kvalitātes inspekciju un testēšanu. To veic Inspecta Latvia speciālisti, kuru zināšanas un kompetenci apliecina Norvēģijas Virsmas apstrādes inspektoru izglītības un sertifikācijas profesionālā padomes (Norwegian Professional Council for Education and Certification of Inspectors of Surface Treatment) jeb FROSIO sertifikāts.

Krāsu un pārklājumu kvalitāte būtiski ietekmē metāla konstrukciju aizsardzību pret koroziju, kā arī to kalpošanas ilgumu. Lai gan aizsargpārklājuma krāsu un ar to saistīto produktu, kas pielietoti metāla virsmu aizsardzībai, efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no virsmas stāvokļa pirms krāsošanas, tikpat būtiska ir pareiza virsmas sagatavošana. Tās laikā jāņem vērā visi iespējamie faktori, kas nākotnē var samazināt krāsu un pārklājumu izturību – klimatiskie apstākļi, materiālu specifika, krāsu un pārklājumu tehnoloģijas. Tādēļ nepieciešams veikt visu darba posmu izpildes kontroli, jo īpaši tādām metāla konstrukcijām, kas atrodas pastiprināti korozīvā vidē, piemēram, naftas platformas, kuģi un tankkuģi, tilti, naftas produktu uzglabāšanas rezervuāri u.c.

Inspecta Latvia saviem klientiem piedāvā kvalificētu pārklājuma inspektoru pakalpojumus, kas ļauj pārliecināties par metāla konstrukciju virsmu apstrādes kvalitātes atbilstību visaugstākajām prasībām. Kontroli veic inspektori, kas pārzina ne tikai saistītos standartus, specifikācijas, prasības un procedūras, bet arī ieguvuši padziļinātas zināšanas par materiāliem, krāsām un pārklājumiem, koroziju, apkārtējās vides apstākļu ietekmi uz metāla konstrukcijām, darba un vides aizsardzību u.c. Inspecta Latvia inspektori nokārtojuši eksāmenu un ieguvuši FROSIO sertifikātu, kas atzīts par uzticamāko virsmas pārklājumu inspektoru zināšanu apliecinājumu pasaulē.

FROSIO (Norwegian Professional Council for Education and Certification of  Inspectors of Surface Treatment) dibināts 1986. gadā Norvēģijā. Kopš 1987. gada padome veic virsmas apstrādes inspektoru sertificēšanu atbilstoši prasībām, kas noteiktas Norvēģijas standartā NS 476 Krāsas un pārklājumi – virsmas apstrādes inspektoru apstiprināšana un sertificēšana (Paints and coatings – Approval and certification of surface treatment inspectors). Apmācībās, kurās sagatavo speciālistus FROSIO eksāmenam, speciālisti iegūst ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī prasmes, kas ļauj pārvaldīt konstrukciju virsmu aizsardzības metodes un veikt kontroli atbilstoši standartā NS 476 noteiktajām prasībām.

Lapa izveidota: 13 apr 2017