Energopārvaldības sistēmas sertifikācija (ISO 50001)

Pēdējo gadu laikā energoefektivitāte ir bijis aktuāls jautājums, jo efektīva enerģijas izmantošana samazina gan izmaksas, gan arī videi kaitīgo siltumnīcas efektu izraisošo izmešu daudzumu. Energoefektivitāte uzņēmumam nodrošina augstāku konkurētspēju.

Energoefektivitātes sistēmas augstākā izpausme ir standartam ISO 50001 atbilstoša sertificēta energopārvaldības sistēma. Šāda sistēma palīdz organizācijai veidot organizētu pieeju enerģijas izmantošanas jautājumiem. Ar nepārtrauktu energopārvaldības pasākumu palīdzību ir iespējams sasniegt labākus rezultātus. Energopārvaldības sistēma sniedz atbalstu enerģijas izmantošanas politikas izstrādē, procesu un tālāko pasākumu noteikšanā, mērķu sasniegšanā un uzņēmuma darbības uzlabošanā.
Sistēmas ieviešanas un sertificēšanas sniegtie ieguvumi
Padara enerģijas izmantošanu efektīvāku. 
Samazina izmaksas un kaitīgo izmešu daudzumu.
Energoefektivitāti padara par vienu no centrālajiem uzņēmuma vadības aspektiem.
Orientē visu organizāciju uz enerģijas patēriņa samazināšanu.
Palīdz sasniegt energoefektivitātei noteiktos mērķus un nodrošina atbilstību likumdošanas aktu prasībām.
Vēstī par atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un resursu patēriņu.
Sistēma ir viegli savietojama ar citām vadības sistēmām.

Energoefektivitāte uzņēmumam nodrošina augstāku konkurētspēju

Energoefektivitātes sistēmas augstākā izpausme ir standartam ISO 50001 atbilstoša sertificēta energopārvaldības sistēma. Šāda sistēma palīdz organizācijai veidot organizētu pieeju enerģijas izmantošanas jautājumiem. Ar nepārtrauktu energopārvaldības pasākumu palīdzību ir iespējams sasniegt labākus rezultātus. Energopārvaldības sistēma sniedz atbalstu enerģijas izmantošanas politikas izstrādē, procesu un tālāko pasākumu noteikšanā, mērķu sasniegšanā un uzņēmuma darbības uzlabošanā.

Sistēmas ieviešanas un sertificēšanas sniegtie ieguvumi

  • Padara enerģijas izmantošanu efektīvāku. 
  • Samazina izmaksas un kaitīgo izmešu daudzumu.
  • Energoefektivitāti padara par vienu no centrālajiem uzņēmuma vadības aspektiem.
  • Orientē visu organizāciju uz enerģijas patēriņa samazināšanu.
  • Palīdz sasniegt energoefektivitātei noteiktos mērķus un nodrošina atbilstību likumdošanas aktu prasībām.
  • Vēstī par atbildīgu attieksmi pret apkārtējo vidi un resursu patēriņu.
  • Sistēma ir viegli savietojama ar citām vadības sistēmām.

Lapa izveidota: 11 mar 2016