Inspecta Latvia kļūst par pirmo rūpnieciskā energoaudita pakalpojumu sniedzēju Latvijā

RĪGA, 2015. gada 20. jūlijs -Šodien ar Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) lēmumu, vadošais inspicēšanas un testēšanas uzņēmums Inspecta Latvia kļuvis par pirmo rūpnieciskā energoaudita pakalpojumu sniedzēju Latvijā. Līdz ar akreditētās sfēras paplašināšanu, Inspecta Latvia ir vienīgais uzņēmums Latvijā, kas veic rūpniecisko energoauditu atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 138 Noteikumi par rūpniecisko energoauditu III. nodaļas prasībām.

Saskaņā ar ES Direktīvu par energoefektivitāti (2012/27/ES) līdz 2015.gada 5.decembrim energoefektivitātes novērtējumu jeb rūpniecisko energoefektivitātes auditu jāveic lielajiem uzņēmumiem, kas nodarbina vairāk nekā 250 darbinieku un kuru gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus eiro. Rūpnieciskā energoaudita mērķis ir palielināt energosistēmas efektivitāti ES dalībvalstīs, kā arī veicināt ES energoefektivitātes pamatmērķa - energoefektivitātes pieauguma par 20% sasniegšanu 2020.gadā.

Novērtējot uzņēmuma energoefektivitāti, tiek iegūta informācija par uzņēmuma ēku, rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, kā arī noteiktas enerģijas ietaupījuma iespējas. Uzņēmums, kurā veikts energoaudits, saņem akreditētas audita institūcijas ziņojumu par uzņēmuma enerģijas bilanci ar esošās situācijas raksturojumu. Tāpat ziņojumā tiek norādīti atbilstoši aprēķināti enerģijas ietaupījumi un veicamie energoefektivitātes pasākumi, kuru rezultātā var tikt samazinātas ražošanas izmaksas un uzlabota uzņēmuma konkurētspēja.
Līdzās rūpnieciskā energoaudita pakalpojumiem, Inspecta sniedz virkni citu inspicēšanas un testēšanas, kā arī sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Šajās nozarēs tas ir vadošais uzņēmums Ziemeļeiropā, darbojoties septiņās Eiropas valstīs - Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Pēc Inspecta pāriešanas ACTA* īpašumā šā gada 9.jūnijā, uzņēmums ir kļuvis par daļu no pasaules mēroga testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) uzņēmuma ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 25 pasaules valstīs un apvieno teju 4000 kvalitātes un drošības speciālistus.

Novērtējot uzņēmuma energoefektivitāti, tiek iegūta informācija par uzņēmuma ēku, rūpnieciskās vai komerciālās darbības faktisko enerģijas patēriņu, kā arī noteiktas enerģijas ietaupījuma iespējas. Uzņēmums, kurā veikts energoaudits, saņem akreditētas audita institūcijas ziņojumu par uzņēmuma enerģijas bilanci ar esošās situācijas raksturojumu. Tāpat ziņojumā tiek norādīti atbilstoši aprēķināti enerģijas ietaupījumi un veicamie energoefektivitātes pasākumi, kuru rezultātā var tikt samazinātas ražošanas izmaksas un uzlabota uzņēmuma konkurētspēja.

Līdzās rūpnieciskā energoaudita pakalpojumiem, Inspecta sniedz virkni citu inspicēšanas un testēšanas, kā arī sertificēšanas, tehnisko konsultāciju un apmācību pakalpojumus. Šajās nozarēs tas ir vadošais uzņēmums Ziemeļeiropā, darbojoties septiņās Eiropas valstīs - Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Dānijā, Somijā, Norvēģijā un Zviedrijā. Pēc Inspecta pāriešanas ACTA* īpašumā šā gada 9.jūnijā, uzņēmums ir kļuvis par daļu no pasaules mēroga testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) uzņēmuma ar plašu pakalpojumu portfeli, kas pieejams 25 pasaules valstīs un apvieno teju 4000 kvalitātes un drošības speciālistus.

Lapa izveidota: 24 jūl 2015