Zemā elektroenerģijas kvalitāte Latvijā - šķērslis investīcijām augsto tehnoloģiju ražotnēs

Gandrīz nemanāmās elektroenerģijas svārstības, kas liek noraustīties datoram vai mājas sadzīves tehnikai, ir nopietna problēma un šķērslis modernu ražotņu izvietošanai Latvijā. Elektroenerģijas zemā kvalitāte ir viens no būtiskākajiem aspektiem, kas ietekmē investoru lēmumus par jaunu augsto tehnoloģiju ražotņu izvietošanu Latvijā, jo elektrība ir viena no svarīgākajām industriālās infrastruktūras sastāvdaļām. Līdz ar mājsaimniecību elektroenerģijas tirgus atvēršanu, šīs problēmas sakārtošana ir kļuvusi vēl aktuālāka, uzsver Andrejs Podgornovs, Inspecta Latvia vadošais eksperts.

Sabiedrībā valda uzskats, ka brīvajā elektrības tirgū nav svarīgi, vai elektrība nāk no Zviedrijas, Francijas vai Ukrainas. Nozīme ir vienīgi tās cenai. Taču tikpat svarīga ir arī elektroenerģijas piegādes kvalitāte. Šī problēma jārisina Latvijas elektroenerģijas operatoriem, no kuriem lielākais ir AS Sadales tīkls.  

“Elektrības piegādes kvalitātes jautājuma nerisināšana liek domāt par to, ka augstas pievienotās vērtības tehnoloģijām un inovācijām Latvijā gandrīz apzināti tiek likti šķēršļi. Lai panāktu vidējo Eiropas elektroenerģijas tirgus kvalitātes situāciju, elektrības piegādes operatoriem būtu jāiegulda ievērojami līdzekļi infrastruktūras uzlabošanā un elektropiegādes tīklu renovācijā. Ja vēlamies piesaistīt ārvalstu investīcijas un veicināt gudru izaugsmi Latvijā, ir pienācis pēdējais laiks veikt elektroenerģijas piegādes kvalitātes uzlabošanu,” uzsver Andrejs Podgornovs, Inspecta Latvia vadošais eksperts.

Īpaši svarīga elektroenerģijas piegādes kvalitāte ir modernajām medicīnas iekārtām un rūpnieciskajām lāzeriekārtām, kurām neprognozējami sprieguma iekritumi vai pārspriegumi izraisa iekārtas darba pārtraukšanu. Tā kā normatīvajos aktos visa finansiālā slodze par nepieciešamajā elektroapgādes piegādes drošuma sasniegšanu ir uzlikta patērētājiem, tiem ir jāzina īstā situācija ar elektroenerģijas piegādes pārtraukumiem, sprieguma kritumiem un pārspriegumiem, lai plānotu pareizus pasākumus un izdevumus to mazināšanai.

Ārvalstu investori, veicot iespējamās ražotnes izvietojuma izpēti, vienmēr lūdz informāciju no elektrības operatora par elektroenerģijas piegādes kvalitāti konkrētajam iecirknim, vai pat visam reģionam. Drošībai, bieži tiek pasūtīti arī neatkarīgu institūciju, kā Inspecta, veikti elektromērījumi.

Regulējuma trūkums izdevīgs piegādātājam

Latvijā joprojām nav izstrādāti un ieviesti noteikumi par elektroietaišu ekspluatāciju. Noteikumu trūkums daudziem investoriem rada nopietnas grūtības, jo viņiem nav informācijas par minimālajām prasībām nepieciešamajai dokumentācijai. Daži joprojām izmanto PSRS laiku standartus, lielākā daļa seko Latvenergo standartiem, bet daudzi ārvalstu investori pieturas pie sev pazīstamajiem Eiropas Savienības standartiem.

Trūkstot elektrības padeves kvalitātes regulējumam, problēmu gadījumos elektrības piegādātājs parasti vaino patērētāju, ka tas neatbilstoši izmanto piegādāto elektroenerģiju un ir atbildīgs par kropļojumiem elektrības padevē. Lai pārbaudītu elektrības piegādes kvalitāti, uzņēmumi var veikt sprieguma kvalitātes parametru mērījumus vai pasūtīt visas ražotnes elektroauditu.

Latvijā MK noteikumi nosaka, kādai ir jābūt sprieguma kvalitātei uz piederības robežas. Piederības robeža nosaka, līdz kuram punktam par elektrības kvalitāti atbild piegādātājs, un no kura – elektroenerģijas patērētājs. Pierādot elektroenerģijas kvalitātes neatbilstību, atbilstoši MK noteikumiem, patērētājam ir iespējams saņemt cenas atlaides līdz pat 50%.

Nesakārtojot šos jautājumus, elektroenerģijas piegādes kvalitātes trūkums arī turpmāk būs svarīgs iemesls tam, ka ārvalstu investoriem Latvija nebūs piemērota vieta augsto tehnoloģiju ražotņu izvietošanai.

Papildinformācijai:

Andrejs Podgornovs

Vadošais eksperts, AS "Inspecta Latvia"

latvia@inspecta.com; +371 67607900


Lapa izveidota: 27 jan 2015