Vēsturiski liels Inspecta projekts Neste Oil naftas pārstrādes rūpnīcā

Neste Oil naftas pārstrādes rūpnīcās apjomīgu ražošanas apturēšanu uzturēšanas darbu izpildei veic apmēram reizi piecos gados. 2010. gadā Neste Oil uzņēmumu Inspecta nominēja par vislabāko uzturēšanas darbu izpildē iesaistīto inspicēšanas uzņēmumu. Darbu veikšanā šogad iesaistīts rekordliels skaits Inspecta darbinieku, kas savus uzdevumus pildīs arī pirms rūpnīcas apturēšanas un pēc ražošanas atsākšanas.

Nepārtraukta klātbūtne

Neste Oil Porvo naftas pārstrādes rūpnīcas apturēšanas projekts būs plašāks nekā citos gados, un tas vienlaikus būs arī 2015. gada visnozīmīgākais Inspecta industriālais projekts, kas aptvers darbus, kas veicami pirms rūpnīcas apturēšanas, apturēšanas laikā un pēc ražošanas atsākšanas.

Inspecta veiktie darbi ietver aprīkojuma un cauruļvadu tehniskā stāvokļa pārbaudes, kas tiks īstenotas, izmantojot dažādas metodes. Abu veidu pārbaužu īstenošanai nepieciešamas ne tikai spiedieniekārtu tehnisko pārbaužu prasmes, bet arī augsta līmeņa nesagraujošās testēšanas speciālistu darbs.

Nopietna kopdarba projekts

"Šis projekts ir patiešām nozīmīgs kopprojekts, jo inspicēšanas darbi vidēji tiks veikti 10-12 stundas dienā un piecu nedēļu garumā, visi citu darbu veikšana tiks pielāgota attiecīgajam grafikam," saka projekta vadītājs Juka Virtanens (Jukka Virtanen) no Somijas.

Kilpilahti 2015. gada projektā piedalīsies lielāks Inspecta speciālistu skaits, nekā iepriekšējos gados: NDT un spiedieniekārtu inspektori, darba aizsardzības un kvalitātes novērtēšanas speciālisti, projektu vadītāji un pat atbalsta pakalpojumus nodrošinoši darbinieki. Projektā piedalīsies Inspecta darbinieki no sešām valstīm: Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas un Polijas, pavisam kopā apmēram 170 cilvēku.

Neste Oil tīrie pārdošanas ienākumi 2013. gadā bija 17,5 miljardi EUR, uzņēmums nodarbina apmēram 5 000 cilvēku. 

Lapa izveidota: 27 mar 2015