Telpu mikroklimata monitorings

Veselīgs telpu mikroklimats ir viens no svarīgākajiem cilvēku veselības priekšnoteikumiem. It sevišķi aktuāli tas ir ēkās, kurās cilvēki uzturas ilgstoši, piemēram, biroji, mācību iestādes, ārstniecības iestādes. Svarīgākie telpu mikroklimata rādītāji ir mitrums, temperatūra un ogļskābās gāzes koncentrācija.

Mikroklimats ir svarīgs aspekts arī telpās, kuru galvenais izmantošanas nolūks nav saistīts ar cilvēku uzturēšanos. Šādas telpas ir, piemēram, ražošanas telpas, pārtikas un nepārtikas preču noliktavas, laboratorijas, bibliotēkas, muzeju krājumu telpas. Šajās telpās pareizs mikroklimats ir priekšnoteikums jūtīgu iekārtu darbībai, pārtikas, nepārtikas preču un vērtīgu priekšmetu uzglabāšanas nodrošināšanai.

Veselīga mikroklimata parametri ir labi zināmi un noteikti arī normatīvajos dokumentos, taču bieži vien ēkas īpašniekam vai lietotājam patiesībā nav nekādas objektīvas informācijas par telpu mikroklimata reālo situāciju. Objektīvas informācijas trūkums nedod iespēju pamatoti novērtēt mikroklimata atbilstību veselīgas vides prasībām un veikt nepieciešamos pasākumus (tehniski vai organizatoriski risinājumi, remonts un tml.).

Lai piedāvātu risinājumu šai problēmai, AS Inspecta Latvia piedāvā mikroklimata monitoringa sistēmu, kas reālajā laikā sniedz informāciju par telpu mikroklimata galvenajiem parametriem, ļauj šos parametrus uzkrāt un analizēt.

 Ieguvumi

 • Objektīva informācija par temperatūras, mitruma un ogļskābās gāzes koncentrācijas līmeni;
 • Objektīva informācija par mikroklimata veselīgumu un atbilstību specifiskām prasībām;
 • Momentāna informācija noviržu gadījumā;
 • Iespēja regulēt siltumenerģijas piegādes un ventilācijas iekārtas telpu lietotāju veselības nodrošināšanai;
 • Dati situācijas izmaiņu monitoringam un lēmumu pieņemšanai;
 • Sensori un datu savācējs darbojas bezvadu režīmā, nav nepieciešama jaunu vadu ievilkšana;
 • Nepieciešamības gadījumā sensoru izvietojumu iespējams brīvi mainīt;
  • Monitoringa sistēma ļauj precīzāk novērtēt ēkas siltināšanas ieguvumus vai zaudējumus;
  • Inspecta nodrošināta sistēmas uzturēšana un rezultātu analīze.

Plašāka informācija:

http://www.inspecta.com/lv/Pakalpojumi/Inspicesana/Buvju-inspekcija-ekspertizes/Telpu-mikroklimata-monitorings/

Aicinām sazināties ar mums pa tālruni: +371 67607900 vai e-pastu: latvia@inspecta.com

Lapa izveidota: 16 okt 2014