Somijas Inspecta piedāvātais Green Card Quality® novērtējums piesaistījis Ķīnas uzmanību

Inspecta Finland ir parakstījusi līgumu ar vienu no pasaules lielākajiem sertifikācijas pakalpojumu sniedzējiem - Ķīnas Kvalitātes sertifikācijas centru (China Quality Certification Centre (CQC)). CQC Ķīnas uzņēmumu atbilstību vēlas vērtēt, izmantojot Inspecta Finland sertifikācijas institūcijas izstrādātās metodes.

Inspecta Finland izveidotās, unikālās piegādātāju atbilstības novērtējuma metodes, kas darbojas pircēju interesēs, pagājušajā gadā piesaistīja Ķīnas CQC uzmanību. Nu CQC un Inspecta ir parakstījuši līgumu, un nākotnē apakšuzņēmēju novērtēšana Ķīnā tiks veikta, izmantojot Inspecta Green Cards koncepciju.

The Green Card koncepcija ir "darba atļaujas politika", kuru atzīst lielas, starptautiskas korporācijas, kas vērtē apakšuzņēmēju spējas un par tām informē lielos iepircējus.

Šis novērtējums balstās uz iepriekš iesniegtiem datiem, kas raksturo novērtējamo piegādātāju, un profesionāla auditora veiktu novērtēšanas vizīti. Sagatavotā atskaite pilda arī "kvalitātes apliecinājuma" funkciju, kalpojot attiecīgā uzņēmuma un citu iesaistīto pušu interesēm.  Ja nepieciešami uzlabojumi, piegādātājam jāīsteno korektīvās darbības.

Unikāls pakalpojums globālā mērogā

Apakšuzņēmēju kvalitāte ievērojami ietekmē jebkura uzņēmuma darbību. Kajs fon Veisenbegs (Kaj von Weissenberg), Inspecta Finland Piegādātāju novērtēšanas nodaļas vadītājs, pirms deviņiem gadiem, tiekoties ar lielu uzņēmumu piegādātājiem, uzdeva jautājumu par to, kādas kvalitātes prasības viņi uzstāda saviem piegādātājiem. Uz šīs sarunas pamata arī radās uz klientu orientētais Green Card Quality modelis.

Metode ir unikāla globālā mērogā. Cik zināms, nekur citur pasaulē nav izveidoti vienoti kritēriji, kas ir piemēroti visiem iepircējiem. Kritēriju izpildes un pārdošanas iespēju apstiprinājums Somijā ir iedrošinājis simtiem uzņēmumus uzsākt uz maksātspējīgiem pircējiem orientētas, viedas produkcijas ražošanu.

Kā mainīsies Ķīnas apakšuzņēmēju uzraudzība?

Līdz šim, piegādātāju novērtēšanai iepircējiem pašiem ir nācies nosūtīt savus ekspertus uz vietām, kur dominē cita kultūra un valoda. Nereti novērtējumus veic profesionāli auditori, izmantojot tulkus, kas pārtulko uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes, taču lielākā daļa no uzņēmuma izmantotajām politikām tā arī paliek līdz galam nesaprastas. Šādu novērtēšanas vizīšu izmaksas ir bijušas augstas, taču to efektivitāte - zema.

Jaunā procedūra novērtējumus padara profesionālākus, ticamākus un lētākus. "Inspecta izlasa katru atskaiti un lēmumu par iespējamo sertifikāciju pieņem Somijā.  Iesniedzamos dokumentus sagatavo uz mūsu papīra, kurš aizsargāts ar ūdenszīmēm, un sadarbība ar iepircējiem notiek drošā, citiem nepieejamā interneta vidē", saka Veisenbergs.

Vons Veisenbergs nesen ir apmācījis savus Ķīnas kolēģus Green Cards novērtējuma izpildei, un sadarbība ar CQC ir bijusi lieliska. Vons Veisenbergs norāda, ka Somijā radītā novērtēšanas un tīklošanas metode kļūst par eksporta produktu. "Mēs varam garantēt Somijas iepircējiem, ka nepieciešamā informācija par piegādātāju atbilstību ir pārbaudīta, izmantojot uzticamu metodi. Mēs paļaujamies uz vietējiem, profesionāliem auditoriem, kurus paši esam apmācījuši un atestējuši. Uz mums paļaujas arī pasūtītāji.” 


Somijas valsts sabiedriskā raidorganizācija YLE ziņu raidījumā par pieaugošo Somijas pakalpojumu eksportu, ir intervējusi Veisenbergu par Inspecta kvalitātes novērtējuma eksportu. 

Lapa izveidota: 25 apr 2014