Ar Inspecta Latvia līdzdalību, Narvas elektrostacijas būvniecība Igaunijā ieiet noslēguma posmā

23. aprīlis ir nozīmīgs datums Igaunijas enerģētikas nozarē – ar veiksmīgiem pārbaužu rezultātiem ir noslēdzies viens no Narvas elektrostacijas būvniecības pieņemšanas ekspluatācijā posmiem.

Inspecta Narvas projektā nodrošināja virkni dažādu pārbaužu un testu izpildi, kas ir viens no nozīmīgākajiem drošības nodrošināšanas aspektiem. Pārbaudes notika, sadarbojoties Inspecta pārstāvniecībām visās Baltijas valstīs.

Narvas elektrostacijas būvniecības projekts aizsākās 2012. gada sākumā, kad Alstom, pasaules mēroga enerģētikas iekārtu ražotājs, noslēdza 950 miljonu EURO vērtu līgumu ar Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS, par divu fosilā kurināmā spēkstaciju būvniecību. Katras spēkstacijas jauda ir 300 MW un tajās izmantota verdošā slāņa tehnoloģija. Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS ir lielākais elektroenerģijas ražotājs Igaunijā un ļoti svarīgs enerģētikas nozares dalībnieks visā Baltijas reģionā. Narvas elektrostacijas būvniecības projektu plānots noslēgt 2014. gada vidū. 

Jaunā elektrostacija nodrošinās nozīmīgu daļu no valsts iekšzemes elektroenerģijas patēriņa, kā arī garantēs Igaunijas atbilstību ES direktīvas 2001/80/EK prasībām, kas nosaka ierobežojumus attiecībā uz dažu piesārņojošo vielu emisiju gaisā no lielām sadedzināšanas iekārtām.

Alstom pārstāvis Patiks Lakroiks (Patrice Lacroix): “Paldies visiem projekta realizācijas dalībniekiem par līdzšinējo veiksmīgo sadarbību! Turpināsim strādāt, lai tikpat veiksmīgi noslēgtu arī nākamo elektrostacijas būvniecības posmu!”

Lapa izveidota: 29 apr 2014