Koģenerācijas iekārtu audits

Ņemot vērā, ka daudzu Inspecta klientu darbību reglamentē LR MK noteikumi Nr.221 un Nr.262, mēs jau pagājušā gada beigās esam uzsākusi akreditācijas procesu koģenerācijas iekārtu audita veikšanai.

Esam gatavi inspekcijas un SEG emisijas verifikācijas nodaļas klientiem piedāvāt kompetentu ekspertu veiktu auditu par iekārtas darbību jau šodien.

Inspecta Latvia akreditācijas joma: Komersantu gada pārskatu auditu par pārdoto lietderīgo vai efektīvi izlietoto siltumenerģiju, kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem vai koģenerācijā.

Audits tiks veikts atbilstoši LR MK noteikumiem un attiecināmajam siltumenerģijas ražošanas veidam:

  1. Pārdotās lietderīgās siltumenerģijas datu apstiprināšana atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 221 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” 40. un 40.1. punktu prasībām (10.03.2009.);
  2. Efektīvi izlietotās siltumenerģijas datu apstiprināšana atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 262 „Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību” 60. un 60.3. punktu prasībām (16.03.2010.).

Priecāsimies, ja izvēlēsieties Inspecta Latvia kā atbilstības novērtējuma sniedzēju.

Aicinām sazināties ar mums pa tālruni: 67607900 vai e-pastu: inspekcija@inspecta.com

Lapa izveidota: 09 jan 2014