Inspecta uzsāk darbību Polijā, iegādājoties EPTSiL

Inspecta no Polimex-Mostostal SA Group ir iegādājusies Polijas testēšanas un diagnostikas uzņēmumu EPTSiL. Šī iegāde paplašina Inspecta tirgus ģeogrāfiju. Polijas centrālais novietojums un sestās lielākās Eiropas Savienības ekonomikas statuss Inspecta un tās klientiem piedāvā ievērojamas izaugsmes iespējas.

EPTSiL ("Energomontaż-Północ – Technika Spawalnicza i Laboratorium" Spółka z o.o.) specializējas metinātu materiālu un metinātu savienojumu nesagraujošajā un sagraujošajā testēšanā. Uzņēmuma centrālais birojs atrodas Varšavā, bet citi biroji izvietoti dažādās Polijas daļās. Uzņēmums nodarbina apmēram 100 darbinieki. Pēdējos gados EPTSiL galvenokārt ir sniedzis pakalpojumus citiem Polimex-Mostostal Group uzņēmumiem, bet uzņēmumam ir arī ārējie klienti gan Polijā, gan ārvalstīs.

Ar šo uzņēmuma iegādi Inspecta turpina stratēģisko paplašināšanos ap Baltijas jūru. Līdz šim Inspecta bija pārstāvēta septiņās valstīs. EPTSiL veidos platformu Inspecta tālākai attīstībai un izaugsmei Polijā. Polija ar tās 38 miljoniem iedzīvotāju, industriālo bāzi un labi apmācīto darbaspēku Inspecta piedāvā ievērojamas izaugsmes iespējas.

Polijas rūpniecības uzņēmumi testēšanu joprojām galvenokārt veic saviem spēkiem. Pastāv arī atsevišķi, nelieli testēšanas pakalpojumus sniedzoši uzņēmumi, kas nodrošina vietējo vajadzību apmierināšanu. EPTSiL resursi un klātbūtne tirgū kopā ar Inspecta kvalitatīvajiem testēšanas pakalpojumiem un starptautisko darbību uzņēmumam nodrošinās vadošo pozīciju tirgū. Klātbūtne Polijā radīs izaugsmes potenciālu arī citiem tirgū pieprasītiem Inspecta pakalpojumiem.

“Pēc pievienošanās Eiropas Savienībai 2004. gadā, Polija, lielā mērā izmantojot Eiropas Savienības finansējumu, ir pilnībā atjauninājusi tās infrastruktūru. Tuvākajā nākotnē paredzamas lielas investīcijas, īpaši enerģētikas sektorā, jo daudzas Polijas elektrostacijas tiks modernizētas vai aizstātas ar jaunām. Šī iemesla dēļ Polijas tirgū mēs saskatām lielu potenciālu. Daudziem mūsu esošajiem Ziemeļvalstu klientiem Polijā jau ir izvietotas ražošanas jaudas, tādēļ šī iegāde palīdzēs mums sniegt pakalpojumus arī viņiem,” tā iegādes motīvus raksturo Inspecta Group vadītājs (CEO) Kari Aulasmā (Kari Aulasmaa).

Inspecta turpinās ciešu sadarbību ar Polimex-Mostostal, jo noslēgtais līgums ietver arī vienošanos par sadarbību, kas ir paredzēts abu uzņēmumu ilgtermiņa partnerības veidošanai.

Plašāka informācija:
Kari Aulasmaa, CEO, Inspecta Group Oy
kari.aulasmaa@inspecta.com
+358 405 116 445

Maciej Stańczuk, CEO, Polimex-Mostostal SA Group
maciej.stanczuk@polimex.pl
+48 22 8297593

Inspecta ir vadošais testēšanas, inspicēšanas un sertifikācijas uzņēmums Ziemeļeiropā.
Inspecta biroju tīkls aptver Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju. Ikgadējais apgrozījums 2013. gadā bija 176 M€, uzņēmumā strādā vairāk kā 1 400 eksperti.

Polimex-Mostostal SA Group ir Polijas rūpniecības un būvniecības uzņēmums, kas ir kotēts Varšavas biržā. Uzņēmums darbojas kā ģenerāluzņēmējs enerģētikas, ķīmijas, naftas ķīmijas un rūpniecības jomās.

Lapa izveidota: 29 aug 2014