Ielu apgaismojuma kvalitātes pārbaude

Ielu apgaismojums ir mūsu ikdienas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tas ir dzīves komforta un drošības obligāts nosacījums.

Kvalitatīvs ielu apgaismojums un dzīvojamo māju pagalmu apgaisme pilsētās nodrošina iedzīvotājiem komforta un drošības sajūtu, jo diennakts tumšajā laikā spilgti izgaismotas ielas un ietves ļauj mums neuztraukties par savu drošību.

Turklāt kvalitatīvs ielu apgaismojums paaugstina satiksmes dalībnieku redzamību un būtiski samazina ceļu satiksmes negadījumu skaitu. Apgaismojuma kvalitātes nodrošināšana ir īpaši svarīga pilsētu maģistrālajos ceļos un krustojumos.

Vairāki pētījumi liecina, ka apgaismojuma kvalitātes uzlabošana samazina satiksmes negadījumu kopējo skaitu par trešdaļu, bet avāriju skaits uz valsts ceļiem un paaugstinātas bīstamības zonās (krustojumos) samazinās uz pusi. Nodrošinot kvalitatīvu apgaismojumu pilsētas ielās, samazinās arī to satiksmes negadījumu, kuros piedalās gājēji, velobraucēji un motociklisti, skaits.

Ielu apgaismojuma izbūves vai renovācijas projektu īstenošanā gan projektēšanas, gan būvniecības gaitā ir jānodrošina apgaismojuma kvalitātes rādītāju atbilstību ES un nacionālā līmenī noteiktiem standartiem. Tikai attiecīgu standartu prasību ievērošana ļaus panākt atbilstošu apgaismojuma kvalitāti un energoefektivitāti.

INSPECTA LATVIA – uzņēmums, kas ir akreditēts pēc ISO 17020, - veic ielu apgaismojuma kvalitātes atbilstības standartam LVS EN 13201-2:2004 kompleksas pārbaudes gan projektēšanas, gan būvniecības fāzēs:

  • Apgaismojuma novērtēšana;
  • Apgaismes vienmērīguma novērtēšana;
  • Apgaismojuma atbilstības ceļa klasei novērtēšana;
  • Konflikta zonu apgaismojuma novērtēšana;
  • Apgaismes ķermeņu uzstādīšanas pareizības pārbaude;
  • Apgaismes sistēmas efektivitātes novērtēšana;
  • Apgaismes sistēmas tehniska risinājuma novērtēšana;
  • Apgaismes sistēmas dimmēšanas efektivitātes novērtēšana.


Papildu informācija:
Andrejs Podgornovs
Vadošais eksperts, AS "Inspecta Latvia"
latvia@inspecta.com; +371 29497539

Lapa izveidota: 13 aug 2014