Kvalitāte un drošība būvniecībā atkarīga no mums visiem

Par kvalitatīvas būvniecības jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem Inspecta vairākkārt ir norādījusi tieši atbildīgajām Ekonomikas ministrijas amatpersonām, taču gaidīto efektu līdz šim tas nav devis.

Tieši tādēļ mēs vēršamies pie Latvijas Republikas valsts prezidenta Andra Bērziņa un atkārtoti cenšamies aktualizēt jautājumu par turpmākajām darbībām būvniecības nozarē.

 

Vēstule prezidentam

Norvēģijas kvalitātes nodrošināšanas paraugs

Inspecta ierosinājumi

Lapa izveidota: 09 dec 2013