Inspecta konferencē brīdina par kvalitātes nozīmīgumu būvniecībā jau dienu pirms traģēdijas Zolitūdē

Viens no svarīgākajiem būves kvalitātes un ilgmūžības nosacījumiem ir kvalitatīvs būvprojekts un rūpīga būvniecības darbu uzraudzība kompetentu ekspertu izpildījumā. Šis ir tikai viens no jautājumiem, kurš 20. novembrī tika aktualizēts Inspecta, Ekonomikas ministrijas un Ilgtspējīgas būvniecības padomes rīkotajā konferencē „Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā”.

Inspecta kā tehnisko ekspertu uzņēmums, apzinoties būvniecības jautājumu sarežģītību, jau vairākus mēnešus aktīvi strādā, lai aktualizētu šo jautājumu ne tikai sabiedrībā, bet arī valsts un pašvaldību sektorā.

Konference „Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā” tika plaši apmeklēta no visām būvniecības nozarē iesaistītajām pusēm. Tā pulcēja 130 dalībniekus, kuri pārstāvēja dažādas iestādes un uzņēmumus, sākot no būvmateriālu ražotājiem un izplatītājiem, beidzot ar valsts un pašvaldību iestādēm.

Konferencē dalībnieki aktīvi diskutēja par būvniecības regulējumu un tajā nepieciešamajām izmaiņām, kvalitātes prasībām standartos un būvnormatīvos, kritērijiem, kas to nosaka, valsts un privātā sektora nozīmi būvniecības jautājumu kontrolēšanā, publisko iepirkumu objektivitāti un vērtējumu.

Kā atzīst konferences apmeklētāji, konference ir bijusi viens no saturiskākajiem un vērtīgākajiem pasākumiem būvniecības jomā, taču sevišķi aktuāla šī joma ir tagad – pēc traģēdijas Zolitūdē, kas ir pamatots, lai arī traģisks piemērs tam, ka Latvijā būvniecības jautājumi nav sakārtoti.

Reinis Āboltiņš Sabiedriskās politikas centra pētnieks: „Būvniecības nozare ir cieši saistīta gan ar būvju ilgtspējību – materiālu un inženiertehnisko risinājumu kvalitāti un energoefektivitāti, gan drošību. To var nodrošināt vienīgi kvalitātes standartu ievērošana pilnā būvniecības ciklā, sākot ar projektēšanu un beidzot ar ekspluatāciju. Tikai pilnvērtīga visu būvniecības ciklā iesaistīto sadarbība var nodrošināt gan ilgtspējības prasības, gan būvju drošību. Konference Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā būtiski aktualizēja arhitektu, projektētāju, būvinženieru, būvuzraugu, būvdarbu vadītāju, uzraugošo institūciju un par būvju ekspluatāciju atbildīgo personu sadarbības nozīmīgumu kvalitātes nodrošināšanai gan būvniecības laikā, gan visa būves dzīves cikla laikā. Plaša spektra speciālistu piedalīšanās bija labs indikators nozares interesei par būvniecības kvalitāti. Jācer, ka šāda motivējoša diskusija materializēsies striktāku kvalitātes prasību ieviešanā un ievērošanā.”

Konferenci apmeklēja lielāko Latvijas pašvaldību, Ekonomikas ministrijas, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra u.c būvniecības sektorā nozīmīgu valsts iestāžu pārstāvji, tāpat arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konferences rīkotāji ir gandarīti par lielo asociāciju un biedrību pārstāvju aktivitāti. Kopumā par būvniecības jautājumiem savu viedokli pauda 20 biedrības un asociācijas. Tāpat aktīvi līdzdarbojās lielākie Latvijas būvmateriālu ražotāji, būvnieki, nekustamā īpašuma attīstītāji un īpašnieki, kā arī eksperti un vērtētāji. Detalizēts konferences dalībnieku saraksts ir atrodams konferences mājas lapā www.kvalitate-buvnieciba.lv

Lapa izveidota: 22 nov 2013