SIA „„Ventspils nafta” termināls” kā savu partneri drošības jautājumos piesaista AS "Inspecta Latvia"

Jau ceturto gadu SIA „„Ventspils nafta” termināls” (VNT) notiek padziļināta darbinieku izglītošana drošības jautājumos. Šajā gadā VNT vadība kā savu partneri drošības jomā ir piesaistījusi AS „Inspecta Latvia” (Inspecta Latvia) - vadošo tehnisko ekspertu uzņēmumu Latvijā. Sadarbības ietvaros uzņēmuma darbinieki tiks izglītoti dažādos bīstamo iekārtu drošības, ugunsdrošības un citos jautājumos. Pirmā lekcija notiks jau 9.maijā.

Regulāro ikmēneša Drošības sanāksmju mērķis ir izglītot uzņēmuma darbiniekus un padziļināt viņu zināšanas ar drošību saistītos jautājumos, tai skaitā par uzņēmumā esošajām iekārtām, tādējādi veicinot drošības un risku apziņas attīstību uzņēmumā darbinieku vidū. Īpaša vērība Inspecta Latvia lekciju gaitā tiks pievērsta šādām tēmām:

  • rezervuāru sagatavošana inspekcijai un laboratorijas testēšanai;
  • bīstamo iekārtu tehniskās uzraudzības organizācija uzņēmumos;
  • bīstamo iekārtu remonts, rekonstrukcija, to kvalitātes vadība;
  • darba aprīkojums un tā ekspluatācijas prasības uzņēmumā;
  • elektrodrošība;
  • ugunsdrošība;
  • zibensaizsardzības novērtēšana.

Tāpat arī Inspecta Latvia eksperti vērsīs uzņēmuma darbinieku uzmanību uz tieši VNT darbā piemērojamajiem standartiem, to pielietošanu un interpretāciju.

Izglītojošo lekciju ciklu 9.maijā aizsāks Inspecta Latvia vadītājs Pēteris Druķis ar visaptverošu tēmu par bīstamajām iekārtām un to tehniskās uzraudzības organizāciju uzņēmumos.

Pēteris Druķis norāda: „Mēs novērtējam VNT iniciatīvu izglītot savus darbiniekus un aktualizēt jautājumus par iekārtu drošību. Savā praksē esam sastapušies ar uzņēmumiem, kuri nevēlas iedziļināties šajos jautājumos un apzināties risku, ko rada darbinieku nekompetence. Ir skaidrs, ka VNT ir uzņēmums, kuram rūp darbinieku un vides drošība.”

Lapa izveidota: 09 mai 2013