Seminārs būvniecības nozares pārstāvjiem, kuri vēlas strādāt Austrumu tirgū

Aicinām uz Inspecta Academy semināru 1.novembrī: „AKTUĀLĀS IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS KOMPLEKSA TEHNISKAJĀ REGULĒJUMĀ BALTKRIEVIJAS REPUBLIKĀ”.

 

Seminārā iegūtā informācija būs noderīga: būvizstrādājumu ražotājiem, būvniecības uzņēmumu speciālistiem, projektētājiem, būvinženieriem, būvuzraugiem, kvalitātes vadītājiem un kontrolieriem un pārdevējiem, kas vēlas strādāt Austrumu tirgū.

Seminārā iegūtā informācija būs noderīga: būvizstrādājumu ražotājiem, būvniecības uzņēmumu speciālistiem, projektētājiem, būvinženieriem, būvuzraugiem, kvalitātes vadītājiem un kontrolieriem un pārdevējiem, kas vēlas strādāt Austrumu tirgū.

Seminārā uzzināsiet:

  • kā piemērot Eiropas un starptautiskos standartus ēku un būvju projektēšanas un būvniecības gaitā Baltkrievijas Republikā;
  • kādi ir vienoti normatīvie dokumenti būvniecības jomā Muitas ūnijā (Savienībā) un Vienotajā Ekonomiskajā telpā;
  • Kā noris investīciju process būvniecībā Baltkrievijā un kāda ir iesaistīto procesa dalībnieku veicamo darbību secības shēma;
  • Kāds ir tehniskais reglaments ТР 2009/013/BY «Ēkas un būves, būvmateriāli un būvizstrādājumi. Drošība» ar apstiprinātajām izmaiņām un papildinājumiem;
  • kāda ir atbilstības novērtēšanas procedūra:

- ēkām un būvēm (deklarācija),
- projektēšanas dokumentācijai (deklarācija),
- būvdarbiem (sertifikācija),
- būvmateriāliem un būvizstrādājumiem (sertifikācija).

Vairāk informācijas šeit.

Lapa izveidota: 15 okt 2013