Konference par jauno Būvniecības likumu "Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā"

Šī gada 20. novembrī notiks konference par jauno Būvniecības likumu „Kvalitātes nodrošināšana būvniecībā”. Konference notiks Rīgas domes Lielajā konferenču zālē un to organizē AS Inspecta Latvia sadarbībā LR Ekonomikas ministriju un Ilgtspējīgas būvniecības padomi.

Pēc vairāku gadu intensīva darba, Saeima ir pieņēmusi jauno Būvniecības regulējumu, kurš no 2014. gada 1. februāra noteiks kārtību, kādā organizējama būvniecība Latvijā. Tas ir noticis gandrīz vienlaikus ar Eiropas Komisijas izdoto regulējumu attiecībā uz Būvizstrādājumu apriti Eiropas Savienībā, kas ir spēkā no šī gada 1. jūlija.

Viens no lielākajiem izaicinājumiem jaunajiem regulējumiem ir nodrošināt būvju un būvdarbu kvalitāti atbilstoši mūsdienu standartu prasībām, tādēļ konferencē satiksies vietējie un ārvalstu nozares eksperti, lai dalītos savā pieredzē par kvalitātes prasībām būvniecībā un normatīvo regulējumu šo prasību nodrošināšanā Latvijā, Baltijā, Eiropā un Kanādā.

Nelda Elsiņa, konferences organizatore: "Šī konference paredzēta kā privātā un publiskā sektora nozares ekspertu diskusija par jautājumiem, kurus paredzēts sakārtot ar jauno Būvniecības regulējumu. Publiskās diskusijas ietvaros vēlamies mācīties arī no citām valstīm. Šie jautājumi ir ļoti aktuāli to nozaru pārstāvjiem, kuru darbību ietekmē būvju kvalitāte, kā arī šo kvalitātes kritēriju noteicējiem, kontrolētājiem un virzītājiem".

Konferencē tiks meklētas atbildes uz šādiem aktuāliem nozares jautājumiem:

  • Kāda būs kvalitātes nodrošināšanas sistēma Latvijā saskaņā ar jauno būvniecības regulējumu?
  • Kādas ir pretrunas starp publisko iepirkumu praksi un ilgtspējīgu būvniecību Latvijā un Eiropā?
  • Kā nodrošina kvalitāti publiskajā un privātajā sektorā Latvijā un citur Eiropā?
  • Ko par kvalitātes nodrošināšanu būvniecībā domā Inspicēšanas  un Sertificēšanas organizācijas?
  • Ko varam mācīties no Eiropas būvniecības tirgus kvalitātes regulējuma?
  • Kādi ir kvalitātes izaicinājumi vietējiem būvmateriālu ražotājiem, projektētājiem un būvniekiem saistībā ar jauno regulējumu?
  • Kam Patērētāju tiesību aizsardzības centrs pievērsīs īpašu uzmanību iekšējā tirgus uzraudzībā?

Konferences ģenerālsponsors: SIA Merks
Sponsori: SIA Firma L4SIA Consolis Latvija un Kanādas vēstniecība Latvijā.
Atbalstītāji: Rīgas dome, Polijas vēstniecība Latvijā, Inspekciju un Sertifikācijas organizāciju konfederācija (CEOC), SIA Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs (SAMC), Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), Būvmateriālu Ražotāju asociācija (BRA), Būvniecības industrijas nevalstiskās organizācijas.

Sīkāka informācija un pieteikšanās konferencei mājas lapā www.kvalitate-buvnieciba.lv līdz 15.11.2013.

Lapa izveidota: 25 okt 2013