Inspecta Latvia noslēdz sadarbības līgumu ar sertificēšanas organizāciju no Baltkrievijas „Стройтехнорм”

Inspecta Latvia šī gada 17.janvārī parakstīja sadarbības līgumu ar Baltkrievijas būvizstrādājumu sertificēšanas, tehniskās normēšanas un standartizācijas organizāciju „Стройтехнорм”. Līgums paredz sadarbību starp abām institūcijām ar būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanu saistītos jautājumos – sertifikācijas pakalpojumos, apmācību organizēšanā un informācijas apmaiņā par normatīvo aktu prasībām un to interpretāciju.

Lai skaidrotu iespējas kā Latvijā ražotus būvizstrādājumus ievietot Baltkrievijas tirgū, Inspecta Latvia aicina visus Latvijas būvmateriālu ražotājus uz bezmaksas diskusiju 2013. gada 25. februārī, plkst. 14.00 – 16.00. Seminārs notiks Rīgā, Inspecta Latvia telpās, Skanstes ielā 54a. Pieteikšanās pa e-pastu: seminars.lv@inspecta.com līdz 22. februārim.

Vieni no lielākajiem ieguvējiem šī līguma noslēgšanā ir Latvijas būvmateriālu ražotāji, kuri vēlas ienākt muitas savienības valstu tirgos – Kazahstānā un Krievijā, kur tiek atzīti Muitas savienības kompetento iestāžu, tai skaitā «Стройтехнорм», izsniegtie atbilstības apliecinājumi. Noslēgtais līgums ļaus operatīvi iegūt objektīvu informāciju par prasībām, kas jāizpilda, lai ievietotu Latvijā ražotos būvizstrādājumus Baltkrievijas tirgū.

Tāpat arī tiem uzņēmumiem, kuriem ir Inspecta Latvia vērtējumi par būvizstrādājumu kvalitāti, būs atvieglota procedūra produkta ievietošanai Baltkrievijas tirgū, jo „Стройтехнорм” atzīst Inspecta Latvia izsniegtos būvizstrādājumu ražošanas kontroles sertifikātus.

Inspecta Latvia kā starptautisks ekspertu uzņēmums aktīvi strādā pie savu pakalpojumu attīstības un arī turpmāk piedāvās klientiem risinājumus, kas veicinās atbilstošu izstrādājumu eksportu.

Vairāk informācijas pie Inspecta Latvia Sertificēšanas struktūrvienības vadītāja Mārtiņa Maskava:
E-pasts: martins.maskavs@inspecta.com
Tālrunis: 67607900

Lapa izveidota: 31 jan 2013