Projekts „Droša skola – drošs darbs” 2013. gadā paplašinās aktivitāšu apjomu

Vakar, 16.janvārī Latvijas Darba devēju konfederācijas lielajā zālē notika projekta „Droša skola – drošs darbs” 2012 pedagogu apmācību darba aizsardzībā noslēguma pasākums. Pasākumā piedalījās gan projekta dalībnieki – profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, gan sadarbības partneri – Latvijas ražojošie uzņēmumi un projekta atbalstītāji.

Pasākums tika atklāts ar A/S „Inspecta Latvia” valdes locekļa Pētera Druķa, Latvijas darba devēju konfederācijas (LDDK) izpilddirektores Līgas Meņģelones un LR Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietnieces profesionālās izglītības jautājumos Inas Vārnas uzrunām.

Savās runās pasākuma organizatori norādīja, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ iesaistītajām pusēm projekts ir interesants, ir savu zināšanu nodošana un sadarbības veicināšana. LDDK izpilddirektore Līga Meņģelsone uzsvēra, ka „Sadarbība ir svarīgākais atslēgas vārds šajā projektā un LDDK ir kā platforma, kas palīdz skolām un uzņēmumiem sadarboties.”

Pasākumā īpaši godināti tika sadarbības partneri un piecas aktīvākās skolas. Gan projekta partneri, gan skolu pārstāvji, saņemot atzinības rakstu un ziedus, teica lielu paldies pasākuma iniciatoriem, organizatoriem, atbalstītājiem un dalībniekiem, kā arī izteica vēlmi piedalīties projektā arī šajā gadā.

Projekta laikā visvairāk uzņēmumus apmeklējuši pedagogi no Rīgas Tehniskās koledžas, Aizkraukles Profesionālās vidusskolas, Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas, Laidzes Profesionālās vidusskolas un      Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskolas. Īpaši tika uzsvērta reģionālo skolu aktivitāte un projekta koordinatore no A/S „Inspecta Latvia” puses Nelda Elsiņa atzina, ka „ļoti novērtē profesionālo skolu atsaucību un vēlmi papildināt savas zināšanas praksē, jo tikai tā ir iespējams attīstīties un sekot līdzi straujajām izmaiņām tehnoloģijās un ražošanas attīstībā, rezultātā sagatavot zinošus nākamos uzņēmumu darbiniekus.”

Pēc projekta rezultātu prezentēšanas un pateicību izteikšanas, klātesošie dalījās projekta laikā iegūtajā pieredzē. Profesionālo skolu pārstāvji norādīja, ka projekts ir devis iespēju nokļūt uzņēmumos, kuros pirms tam nav bijusi iespēja pabūt un skolas ir nodibinājušas sadarbību ne ar vienu vien uzņēmumu, savukārt uzņēmumu pārstāvji atklāja, ka pedagogu vizītes ļāvušas vairot pozitīvu publicitāti un uz sava darba organizāciju paskatīties no malas, iespējams, pat kritiskāk nekā ikdienā, līdz ar to ieguvēji ir abas puses, gan apmeklētāji, kuri var redzēt darba aizsardzības labo praksi ražotnēs, gan uzņēmumi, kuri samobilizējas un identificē kādu „īlenu maisā”.

Runājot par projekta tālāko virzību, projekta idejas autora autors, A/S „Severstaļlat”, personāla un administratīvais direktors Artūrs Graudiņš norādīja, ka: „Šis principā ir sociālās atbildības un uzņēmēju labās gribas projekts, jo tā realizēšanā nav piesaistīts nekāds Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums. Realitātē projektu finansē gan paši uzņēmumi, kas uzņem pedagogus, un skolas, kas rod iespēju sakārtot mācību grafiku un līdzekļus transporta nodrošināšanai, lai pasniedzēji varētu aizbraukt uz uzņēmumiem, gan organizatori A/S „Severstaļlat” un A/S „Inspecta Latvia”. Nākamajā gadā projekts ies vēl dziļāk, mums ir jāpalīdz jauniešiem izvēlēties profesiju, un mēs projekta ietvaros sāksim sadarbību jau ar profesionālo skolu sākuma klasēm. Mēs noteikti atbalstīsim aktivitātes projektā „Droša skola – drošs darbs” arī 2013.gadā.”

Plašāka informācija par projekta rezultātiem  un noslēguma pasākumu, sazinoties ar Neldu Elsiņu, projekta koordinatori no A/S „Inspecta Latvia” puses, tālrunis 67607900, mobilais tālrunis 26450388, e-pasts
nelda.elsina @ inspecta.com

Projekta atbalstītāji
Projekta „Droša skola – drošs darbs” īstenošanā piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācija, LR Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija. Projektu atbalstīja LR Labklājības ministrija, Valsts Darba inspekcija, A/S „Severstaļlat”, A/S  „Inspecta  Latvia” un SIA „Out Loud”.

Profesionālo izglītības iestāžu pedagogus uzņēma A/S „Grindeks”, SIA „Lyngson”, SIA „Binders”, A/S „Amoplant”, SIA „Bucher Schoerling Baltic”, A/S „Severstaļlat”, SIA „CEMEX”, SIA „VAIROGS-M”, A/S „Cēsu alus”, SIA „East Metal”, A/S „Aldaris”, SIA „Verems”, SIA „Zieglera Mašīnbūve”, SIA „LEAX Rēzekne”, SIA „Stora Enso Packaging”, SIA „Sencis”, A/S Energofirma „JAUDA”, PS „A.A. & Būvkompānijas”, A/S „Latvenergo” un A/S „Severstaļlat”.

Lapa izveidota: 17 jan 2013