Apakšzemes tvertņu tehniskās pārbaudes bez atrakšanas

Apakšzemes tvertņu tehniskās pārbaudes, kas jāveic ne retāk kā reizi 12 gados (Latvijas Republikas MK noteikumu Nr.518 "Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība" (16.09.2003.) prasības), parasti valdītājiem saistās ar diezgan lielām neērtībām - ir nepieciešami līdzekļi, darbaspēks un laiks, lai atraktu tvertni nesabojājot tās pārklājumu un sagatavotu to pārbaudei. Taču vēlamies Jūs informēt, ka šobrīd pazemes tvertņu tehniskās pārbaudes var veikt neveicot to atrakšanu ārējās vizuālās apskates veikšanai.

AS Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcijas Elektrotehnikas nodaļas eksperti ir izstrādājuši jaunu pakalpojumu, kas ļauj veikt pazemes tvertņu antikorozijas pārklājuma stāvokļa pārbaudi ar alternatīvu metodi – bez to atrakšanas, ārējās vizuālās apskates veikšanai, atbilstoši piemērojamiem standartiem LVS EN 12819:2010 un LVS EN12817:2010 (Annex F).

­Metodes pamatā ir elektromērījumu veikšana, kuru rezultātā tiek novērtēts tvertnes antikorozijas pārklājuma stāvoklis. Ar šo metodi ir iespējams veikt antikorozijas pārklājuma stāvokļa pārbaudi sašķidrinātas naftas gāzes (piemēram, propāna - butāna) pazemes spiedtvertnēm.

Ja pakalpojums Jūs ir ieinteresējis, aicinām sazināties ar Andreju Podgornovu, AS Inspecta Latvia Inspicēšanas institūcijas Elektrotehnikas nodaļas tehnisko vadītāju.

E-pasts: andrejs.podgornovs@inspecta.com
Tālrunis: 67607900
Mobilais tālrunis: 29497539

Lapa izveidota: 26 aug 2013