Seminārs „Spiedieniekārtu kompleksu sertifikācija. Vispārīgie principi. Kompleksa izgatavošana. Tehniskās dokumentācijas sagatavošana.”

Šobrīd Latvijā notiek aktīvs darbs enerģētikas objektu būvniecībā, kuros darba pamatfunkciju nodrošināšanai tiek lietotas dažāda veida spiedieniekārtas. Prasības attiecībā uz šo iekārtu un to kompleksu projektēšanu, izgatavošanu un montāžu pamatā reglamentē spiedieniekārtu direktīva 97/23/EC un attiecīgie 02.05.2000. MK noteikumi Nr.165 „Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem”.

Taču, lai jebkurš šāds projekts tiktu veiksmīgi realizēts un tiktu ievērotas visas nepieciešamās procedūras, iesaistītajām pusēm - pasūtītājam, kā arī izpildītājiem, būtu jāorientējas un jāpārzina augstākminētie noteikumi.

Piedāvātais seminārs būs aktuāls projektu un kvalitātes vadītājiem kā arī inženiertehniskajam personālam, kas ir atbildīgs par spiedieniekārtu kompleksu sertificēšanas jautājumiem uzņēmumā. Noderīgu informāciju iegūs arī tie, kuriem ir nācies saskarties ar spiedieniekārtu un to kompleksu atbilstības novērtēšanu līdzšinējā praksē. Tādēļ aicinām Jūs uz semināru 10.augustā, kurā iegūtās zināšanas palīdzēs izprast un orientēties spiedieniekārtu klasifikācijā, dokumentācijas prasībās un citos saistītos jautājumos.

 

Semināra dienas kārtība

8:45-9:00

Dalībnieku reģistrācija un kafija

9:00-10:00

Vispārīgie jautājumi:
- Spiedieniekārtu noteikumu (direktīvas) saturs;
- Termini;
- Noteikumu koncepcija un pamatprincipi;
- Noteikumu darbības joma;
- Noteikumu saistība ar citām prasībām (noteikumiem).

Lektors: H.Jēkabsons

10:00-10:30

Spiedieniekārtu un to kompleksu klasifikācija

Lektors: A.Cars

10:30-10:45

Kafijas pauze

10:45-11:15

 Atbilstības novērtēšana spiedieniekārtu kompleksiem

Lektors: A.Cars

11:15-12:30

Būtiskās prasības un to skaidrojums spiedieniekārtu kompleksu sertifikācijai

Lektors: S.Hvalejs

12:30-13:30

Pusdienu pārtraukums

 

13:30-14:30 

Risku novērtējuma veikšana spiedieniekārtu kompleksiem

Lektors: H.Jēkabsons

14:30-15:00

Speciālie gadījumi: Eiropas materiālu apstiprinājums (EAM); materiālu apstiprinājums konkrētam pielietojumam (PMA)

Lektors: H.Jēkabsons

15:00-15:15

Kafijas pauze

15:15-16:00

Tehniskās dokumentācijas saturs, noformēšana, glabāšana

Lektors: S.Hvalejs

16:00-16:30

Atbilstības deklarācija, CE marķējums

Lektors: S.Hvalejs

16:30-17:00

Diskusijas

CENA:
Inspecta klientiem: 40,00 LVL + PVN
Citiem interesentiem: 50,00 LVL + PVN

Aicinām reģistrēties semināram līdz 7.augustam.

Reģistrācijas forma

Vairāk informācijas:
pa tālruni: 67 607 900
pa e-pastu: seminars.lv@inspecta.com

Interesējošos jautājumus par semināra tēmu aicinām iesūtīt līdz 7.augustam pa e-pastu seminars.lv@inspecta.com

Semināra apmeklētāji saņems apliecinājumu par dalību seminārā.

Lapa izveidota: 24 jūl 2012