Apmācības „Rūpnieciskais energoaudits, tā nepieciešamība un ieguvumi resursu efektīvā izmantošanā”

Pēdējos piecos gados uzņēmumos Latvijā tiek veikta dažāda mēroga enerģijas patēriņa datu analīze dalībai Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalsta programmās vai privātiem investīciju ieguldījumiem ražotnes energoefektivitātes paaugstināšanas un finansiālo izdevumu samazināšanas nolūkos.

Līdz 2012. gadam ir izsludināti vairāki finanšu instrumenta finansētā projektu konkursi par kompleksiem risinājumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai ražošanas ēkās.

Apmācību aktualitāte: energoaudita procedūra no konsultācijām un objekta apskates līdz detalizētiem aprēķiniem un izmērītiem rezultātiem. Prasības ražošanas ēkas energoaudita kvalitātei un noformējumam.

Ņemot vērā, ka siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ir izvirzīta par prioritāti un līdzīgi projektu konkursi tiek regulāri atklāti, aicinām Jūs un Jūsu kolēģus uz semināru trešdien, 2012. gada 14. novembrī.


Semināra dienas kārtība

09:00-09:30 Dalībnieku reģistrācija un kafija
09:30-12:30

Ražošanas ēkas energoefektivitātes atbilstība un finanšu atbalsta programmas:
-
Efektīva enerģijas izmantošana, apkures iekārtu veidi, lietderība un kurināmais, CO2 emisiju faktori;
- KPFI līdzfinansējuma programmas ražošanas ēkām, konkursu salīdzinājums;
 - KPFI projekta ietvaros atbalstāmās aktivitātes, skaidrojums

Iekšējās inženiersistēmas, monitorings, energoefektivitāti ietekmējoši faktori:
-
Enerģiju taupoša ražošanas ēka, termografiskā analīze, apkures sistēmu veidi, energoauditam nepieciešamie patērētā siltuma un elektroenerģijas rādītāji, darba vides mikroklimats, gaisa mehānika, rekuperācijas iekārtas, reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas

Lektors: Mg.sc.ing. Sandris Liepiņš

12:30-13:00 Kafijas pauze
13:00-16:30

Rūpnieciskā energoaudita metodika:
-
Pirms izpētes stadija, objekta apsekošana, sistēmu novērtēšana, bilances aprēķins, veicamo komplekso pasākumu izvēle

Prasības ražošanas ēkas energoaudita kvalitātei un noformējumam:
-
Sagatavots energoaudita pārskata saturs, pārskata validācija, dati un skaidrojumi, klienta eksemplāra saturs

Ieguvumi veicot rūpniecisko energoauditu:
-
Energoresursu patēriņa datu analīze, rentabilitātes analīze, nelietderīgi tērēto energoresursu novērtēšana, iegūtie ikgadējie finanšu ietaupījumi, ieguldījumu atmaksāšanās periods, vairākus gadus atliktu tehnisku problēmu novēršana

Lektors: Mg.sc.ing. Sandris Liepiņš

16:30-17:00 Diskusijas

 

CENA:
Inspecta klientiem: 80,00 Ls + PVN
Citiem interesentiem: 90,00 Ls + PVN

Aicinām reģistrēties semināram līdz 9.novembrim.

Reģistrācijas forma

Vairāk informācijas:
pa tālruni: 67 607 900
pa e-pastu:

Interesējošos jautājumus par apmācību tēmu aicinām iesūtīt līdz 9.novembrim pa e-pastu

Apmācību apmeklētāji saņems apliecinājumu par dalību apmācībās.

Lapa izveidota: 31 okt 2012