Seminārs „Nelaimes gadījumi darbā un ar to saistītās sekas. Darba devēja tiešās un netiešās izmaksas”

Visā pasaulē viens no uzņēmumu aktuālākajiem jautājumiem ir darba drošība. Diemžēl, ik gadu arī Latvijas uzņēmumos notiek gan nelaimes gadījumi darbā, gan darbinieki cieš no arodslimībām. Šādas situācija var piemeklēt uzņēmumus neatkarīgi no tā apmēriem un darbības sfēras. 

Nelaimes gadījumi darbā un arodslimības uzņēmumā var radīt lielas izmaksas – gan tiešās, gan netiešās. Īpaši skaudri šādas nelaimes ietekmē mazos uzņēmumus – ar seku novēršanu saistītās izmaksas var būt diezgan ievērojamas.

Jāuzsver, ka preventīvās darbības, kas novērš nelaimes gadījumu un arodslimību risku, ne tikai samazinās izmaksas, bet arī veicinās uzņēmuma darbības uzlabošanos.

Lai skaidrotu, kā samazināt nelaimes gadījumus un kādus preventīvos pasākumus ieteicams veikt, Inspecta Academy piedāvā semināru „Nelaimes gadījumi darbā un ar to saistītās sekas. Darba devēja tiešās un netiešās izmaksas”.

Seminārs būs aktuāls uzņēmumu vadītājiem, kuri rūpējas par drošu darba vidi un uzņēmuma darba efektivitātes uzlabošanu. Noderīgu informāciju iegūs arī tie, kuriem ir nācies saskarties ar nelaimes gadījumiem līdzšinējā praksē. Seminārā iegūtās zināšanas palīdzēs aprēķināt darba drošības un veselības aizsardzības izmaksas uzņēmumā, noteikt prioritātes un plānot preventīvos pasākumus darba apstākļu uzlabošanai.

Inspecta Academy aicina Jūs un Jūsu kolēģus uz semināru ceturtdien, 14.jūnijā.

 

Semināra dienas kārtība

10:00-10:30

Dalībnieku reģistrācija un kafija

10:30-12:30
  • Nelaimes gadījumu darbā statistika Latvijā;
  • Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas problēmas;
  • Notikušo nelaimes gadījumu ekonomiskie aspekti, to tiešās un netiešās izmaksas.

Lektore: I.Tērauda

12:30-13:00

Kafijas pauze

13:00-14:30

  • Nelaimes gadījumu darbā tiešo un netiešo izmaksu aprēķināšanas metodes;
  • Praktiskā daļa – izmaksu aprēķini.

Lektore: I.Tērauda

14:30-…

Diskusijas un kafija

CENA:
Inspecta klientiem: 20,00 LVL + PVN
Citiem interesentiem: 25,00 LVL + PVN

Aicinām reģistrēties semināram līdz 12.jūnijam.

Reģistrācijas forma

Vairāk informācijas:
pa tālruni: 67 607 900
pa e-pastu: seminars.lv@inspecta.com

Interesējošos jautājumus par semināra tēmu aicinām iesūtīt līdz 12.jūnijam pa e-pastu seminars.lv@inspecta.com 

Semināra apmeklētāji saņems apliecinājumu par dalību seminārā.

Lapa izveidota: 05 jūn 2012