Kursi "Nesagraujošā testēšana ar vizuālās kontroles metodi"

Inspecta Latvia, no 21. līdz 25.maijam, sadarbībā ar inženiertehnisko centru УП „БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА” (Minska, Baltkrievija), aicina Jūsu uzņēmuma darbiniekus uz kursiem „Nesagraujošā testēšana ar vizuālās kontroles metodi”.

Norises laiks:21.-25.maijs - Lekcijas un praktiskās nodarbības; 28.-29.maijs - Sertifikācijas eksāmens.

Norises vieta: Inspecta Latvia semināru zāle. Kursu sākums 21.maijā plks. 9.00

Lektors: Vladimirs Ļevčuks, УП „БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА” lektors, diplomēts metināšanas un nesagraujošās testēšanas inženieris.

Kursu izmaksas: 773,00 Ls + PVN (summā iekļauta sertifikācija).

Apliecinājums par kursu beigšanu: Kursu dalībnieks pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas, saņem II līmeņa nesagraujošās kontroles eksperta kvalifikāciju (saskaņā ar standartu EN 473 un PED 97/23 EC). Sertifikāts derīgs 5 gadus no izdošanas brīža.

Programma:
- Personāla kvalifikācijas prasības nesagraujošās kontroles jomā (EN 473);
- Nesagraujošā kontrole. Vispārējās prasības metāliem. Vizuālā metode (EN ISO 17635, EN 13018);
- Tērauda marku identifikācija un klasifikācija. Kodēšanas sistēma (EN 10020, EN 10027);
- Metināto savienojumu un pamatmetāla defektu klasifikācija (EN ISO 6520);
- Vizuālās un vizuāli optiskās kontroles metožu fizikālie pamati;
- Izpildes tehnoloģija metināto savienojumu nesagraujošai kontrolei ar vizuālo metodi;
- Metināto savienojumu defektu novērtēšana. Pieņemšanas līmeņi atkarībā no metinātā savienojuma klases (EN ISO 17637);
- Eiropas Savienības direktīva 97/23EC par dalībvalstu likumdošanas harmonizēšanu attiecībā uz iekārtām, kas darbojas zem spiediena.

Kursi un eksaminācija notiks krievu valodā.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības Personāla sertifikācijas institūcija БГИПК (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksamenizācijas centrs). Sertifikāciju veic Slovākijas Metināto savienojumu izpētes institūts (Výskumný ústav zvaračský priemyselný inštitút SR) (Slovākija).

Turpmāk plānotie kursi:

  • Testēšana ar ultraskaņas metodi.
    Norises laiks: 2012.gada 1.–30. oktobris.
  • Testēšana ar magnētiskajām daļiņām.
    Norises laiks: 2012.gada 3.-14. decembris.

Speciālistu sagatavošana un sertifikācija 2.līmenim notiek saskaņā ar standartiem EN 473 un PED 97/23 ЕС.

Vairāk informācijas:
pa tālruni: 67 607 900
pa e-pastu: seminars.lv@inspecta.com

Pieteikties

Lapa izveidota: 27 apr 2012