Latvijas jaunie metinātāji gatavi pierādīt savu meistarību Eiropas līmenī

Šī gada rudenī Beļģijā notiks jauno profesionāļu sacensības EuroSkills, kurās trešo reizi piedalīsies arī Latvijas pārstāvji. Lai noteiktu mūsu valsts labākos metināšanas jomā, žūrijā tika aicināti arī AS Inspecta Latvia testēšanas laboratorijas pārstāvji.

AS Inspecta Latvia vadītājs Pēteris Druķis: „Šis konkurss kalpo ne tikai kā apliecinājums Latvijas jauniešu profesionālajai meistarībai, bet ļauj arī novērtēt mūsu jauniešu zināšanas un prasmes un attiecīgi viņu gatavību nākotnē strādāt nozīmīgos starptautiskos projektos. Tāpat šādi konkursi uzlabo profesionālās izglītības popularitāti un veicina darba tirgus attīstību kopumā.

AS Inspecta Latvia testēšanas laboratorijas vadītājs Jurijs Jerčaks: „Mēs tikām aicināti vērtēt jauniešu sniegumu kā inspicēšanas institūcija, jo metināšanas darbu kvalitātes pārbaude ir mūsu ikdienas darbs. Konkursa ietvaros tā tika veikta divās kārtās – priekšatlasē - vizuālā testēšana un radiogrāfija, savukārt Latvijas finālā – vizuālā testēšana un citi pārbaudes normatīvi atbilstoši starptautiskā konkursa nolikumam.

Metināšanas apgūšanai nepietiek tikai ar mācībām, darbam nepieciešams ir arī īpašs talants, taču mūsu daudzu gadu pieredze liecina – jo kvalitatīvāk un rūpīgāk jaunietis strādā mācību procesā un darbu uzsākot, jo mazāk problēmu ir darba devējam ar paveiktā darba kvalitāti. Darba devējam ir būtiski, lai metinātājs, veicot savus pienākumus, procesā iedziļinās, nevis izpilda darbu pavirši.”

Kā jau minēts, konkursa EuroSkills 2012 priekšatlase Latvijā norisinājās divās kārtās. Tā laikā žūrijai, kurā bija Inspecta Latvia eksperti, bija jāizvērtē un jāizvēlas viens labākais dalībnieks metināšanas disciplīnā, kurš tālāk tiek izvirzīts dalībai Eiropas līmeņa profesionālās meistarības konkursā EuroSkills 2012. Konkursā Beļģijā, kas norisināsies no 4. līdz 6. oktobrim Latvijas vārdu pārstāvēs Edgars Kolesnikovs.

Konkursa organizēšanā piedalījās: Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) vecākā eksperte Inta Āne, kas ir Latvijas tehniskā delegāte WorldSkills Europe asociācijā, Rīgas 3.arodskolas direktora vietnieks Ilgonis Ruņģis, Ventspils Valsts tehnikuma direktores vietniece Antra Gārbena un Metālapstrades struktūrvienības vadītājs Ivars Silajānis, kā arī starptautiskā uzņēmuma Bucher Schörling ražošanas vadītājs Indulis Bērziņš (metināšanas eksperts, kas Beļģijā darbosies arī kā žūrijas loceklis).

EuroSkills ir starptautiskas sacensības, kurās piedalās jaunie profesionāļi vai profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 17 līdz 25 gadiem. Konkursā jaunieši gūst gan personīgus sasniegumus, gan prezentē savas valsts profesionālās izglītības kvalitāti. Latvijas dalību EuroSkills kopš 2010.gada koordinē VIAA. Šajā gadā no Latvijas starptautiskajā konkursā sacentīsies 15 dalībnieki 8 disciplīnās: sausā būve un apmešana; flīzēšana; kokapstrādes tehnoloģijas; frizierdarbi; ēdienu gatavošana un viesmīlība; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; mobilā robotika; metināšana.

Inspecta ir starptautisks, neatkarīgs ekspertu uzņēmums, kurš veic tehniskos novērtējumus iekārtām, būvēm un rūpnieciskajiem izstrādājumiem, izmantojot akreditētas testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas metodes, sniedz darba aizsardzības pakalpojumus, kā arī konsultācijas tehniskajā jomā.

Lapa izveidota: 27 aug 2012