Kursi "Nesagraujošā testēšana ar vizuālās kontroles metodi"

Inspecta Latvia, no 10. līdz 14.aprīlim, sadarbībā ar inženiertehnisko centru УП „БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА” (Minska, Baltkrievija), aicina Jūsu uzņēmuma darbiniekus uz kursiem „Nesagraujošā testēšana ar vizuālās kontroles metodi”.

Norises laiks: 10.-14.aprīlis (Lekcijas un praktiskās nodarbības); 16.-17.aprīlis (Sertifikācijas eksāmens).

Norises vieta: Inspecta Latvia semināru zāle.

Lektors: Vladimirs Ļevčuks, УП „БЕЛГАЗПРОМДИАГНОСТИКА” lektors, diplomēts metināšanas un nesagraujošās testēšanas inženieris.

Kursu izmaksas: 773,00 Ls + PVN (summā iekļauta sertifikācija).

Apliecinājums par kursu beigšanu: Kursu dalībnieks pēc kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas, saņem II līmeņa nesagraujošās kontroles eksperta kvalifikāciju (saskaņā ar standartu EN 473). Sertifikāts derīgs 5 gadus no izdošanas brīža.

Programma:
- Personāla kvalifikācijas prasības nesagraujošās kontroles jomā (EN 473);
- Nesagraujošā kontrole. Vispārējās prasības metāliem. Vizuālā metode (EN 12062, EN 13018);
- Tērauda marku identifikācija un klasifikācija. Kodēšanas sistēma (EN 10020, EN 10027);
- Metināto savienojumu un pamatmetāla defektu klasifikācija (EN ISO 6520);
- Vizuālās un vizuāli optiskās kontroles metošu fizikālie pamati;
- Izpildes tehnoloģija metināto savienojumu nesagraujošai kontrolei ar vizuālo metodi;
- Metināto savienojumu defektu novērtēšana. Pieņemšanas līmeņi atkarībā no metinātā savienojuma klases (EN ISO 5817);
- Eiropas Savienības direktīva 97/23EC par dalībvalstu likumdošanas harmonizēšanu attiecībā uz iekārtām, kas darbojas zem spiediena.

Kursi un eksaminācija notiks krievu valodā.

Kvalifikācijas eksāmenu pieņem standartizācijas, metroloģijas un kvalitātes vadības Personāla sertifikācijas institūcija БГИПК (ES personāla sertifikācijas notificētās institūcijas eksamenizācijas centrs). Sertifikāciju veic Slovākijas Metināto savienojumu izpētes institūts (Výskumný ústav zvaračský priemyselný inštitút SR) (Slovākija).

Vairāk informācijas:
pa tālruni: 67 607 900
pa e-pastu: seminars.lv@inspecta.com

Lapa izveidota: 28 mar 2012