Inspecta piedalās raidījuma Vides fakti filmēšanā

Viena no šīs sestdienas (6.jūnija) Vides faktu raidījuma tēmām bija videi draudzīga naftas produktu uzglabāšana. Sižeta galvenais varonis – Ventspils Nafta termināls, kurā ir viens no lielākajiem degvielas rezervuāriem Baltijā.

Ekspertu darbsMinētā sižeta filmēšanas laikā tika sekots līdzi arī Inspecta Latvia kompetento ekspertu komandas darbam – 50 000 kubikmetru lielā rezervuāra tehniskajai pārbaudei. Tā kā šādas pilnās rezervuāra tehniskās pārbaudes tiek veiktas reizi trīs četros gados un ir diezgan laikietilpīgas, skatītājiem tika piedāvāta ekskluzīva iespēja novērtēt gan ekspertu darbu, gan to, cik drošos apstākļos glabājas naftas produkti Ventspilī.

Jelena PekaleJeļena Pēkale, Inspecta Latvia inspekcijas vadītāja par termināla īpašnieku atbildību: "Iekārtas īpašnieka loma pārbaužu laikā un starp pārbaudēm ir ļoti nozīmīga, jo tieši bīstamās iekārtas valdītājam ir pienākums sekot līdzi ne tikai pārbaužu grafiku ievērošanai, bet arī izstrādāt preventīvo darbību plānu.  Piemēram, Ventspils Nafta termināls papildus obligātajam minimumam, ko pieprasa normatīvi, veic dažādas papildus testēšanas, kas palīdz izanalizēt riskus un pieņemt lēmumus par tālākām darbībām.”

Inspecta ekspertu darbu variet vērot šajā video (6min 30sek) : http://www.youtube.com/watch?v=W0kDfDl_niQ

Lapa izveidota: 13 jūn 2012